De Fonteinen van Herodotus
Voorbij de bronnen van de Nijl
dwars door Afrika over de "Cape to Cairo"-spoorlijn in een onderzoek naar ontwikkeling en ontwikkelingshulp


Een reisboek waarbij dwars door Afrika wordt getrokken, van Alexandrië naar Kaapstad, over de legendarische “Cape to Cairo”-spoorlijn. In de eerste helft van het boek wordt tevens de Nijl gevolgd vanaf de monding tot aan de bronnen in Ethiopië en Oeganda. De treinroute wordt gevolgd met de vraag: hoe ligt die spoorlijn erbij en hoe ligt Afrika erbij? Naast de reiservaringen en veel gesprekken met Afrikanen en westerlingen wordt zo op prettig leesbare wijze de problematiek van ontwikkelingshulp toegankelijk gemaakt. Geleidelijk krijgt de lezer antwoord op de vraag of we door moeten gaan met de hulp of dat Afrika iets beters verdient.

EJG Publications, 2011, 431 pagina’s, met kaarten, een fotokatern en literatuuropgave.