Recensies


De tijd van de ontdekkingsreizen naar nog niet in kaart gebrachte gebieden ligt al weer geruime tijd achter ons. Via de moderne techniek van remote sensing is geen plekje op aarde meer onbespied. Op het culturele vlak valt echter nog genoeg te ontdekken. De auteur, een bibliothecaris, vertrekt voor een reis van zes maanden rond de wereld en laat zich verrassen. Het boek is meer dan een reisverslag. Een essay over cultuurverschillen, vervreemding en zelfontdekking, welvaart en armoede. Het bevat historische, sociologische en filosofische beschouwingen. Het is een beschrijving van de confrontatie tussen het ik en de ander, tussen het eigene en het vreemde. En bovenal een confrontatie tussen de verwachting en de werkelijkheid. De auteur toont aan dat de algemene menselijke cultuur kan worden onderverdeeld in een zevental wereldculturen die fundamenteel van elkaar verschillen. Uitgangspunt van deze kloeke uitgave is de theorie van het cultuurparadigma van Samuel Huntington. Verder wordt voortgebouwd op de wereldsysteemtheorie van Immanuel Wallerstein en de toekomstvisie van Francis Fukuyama.

Nederlandse Bibliotheek Dienst


Het boek is leerzaam door alle historische informatie en aandoenlijk door alles eromheen. Groeskamps vorige boek, “India verlaten”, was een anti-reisboek en men vraagt zich soms af of het werkelijk nodig was opnieuw op reis te gaan om een oordeel te vellen. Gelukkig kunnen wij er vervolgens van genieten.

Milieudefensie Magazine


Een ambitieus plan waaraan met een vlotte pen en veel feitenkennis is vormgegeven. (…) Maar ook al bevat het boek niet dé oplossing voor een mogelijke mondiale crisis, een onderhoudende reis door culturen en cultuurverschillen is het wel.

Internationale Spectator


Onmiskenbaar: Groeskamp schrijft goed en vooral zijn epiloog is stevig onderbouwd.

Azië


Een erudiet op reis.

Trouw