Blog

Turkse verkiezingen
Geplaatst: 03-06-2023

Dat was even slikken voor Rob Vreeken, de Volkskrant-correspondent in Turkije, toen Erdogan afgelopen weekend toch de presidentsverkiezingen won. Vreeken had namelijk kort voor de verkiezingen een boek gepubliceerd waarin hij beweerde dat Turkije steeds moderner en seculierder werd en dat de islamisering van Erdogan’s AK-partij mislukt was. Die conclusies werden al meteen onderuit gehaald door de uitslag van de verkiezingen: de meerderheid van de Turken kiest voor fundamentalisme en onder Nederlandse Turken is dat zelfs 70%. Als koppige oude man heeft Vreeken natuurlijk moeite dat toe te geven.

Het doet denken aan de Arabische Lente in Egypte, alweer ruim tien jaar geleden. Toen daar democratische verkiezingen gehouden werden beweerden alle deskundigen en journalisten dat de fundamentalistische Moslimbroeders hooguit 20% van de stemmen zouden krijgen. Het werd de absolute meerderheid. Nadat het leger met generaal Al-Sisi de Moslimbroeders afzetten en een dictatuur vestigden bleven naïeve westerse commentatoren beweren dat de progressieve oppositionele krachten sterk waren en op termijn positieve veranderingen zouden bereiken. Maar Al-Sisi is al bijna tien jaar aan de macht en wordt gesteund door die seculiere oppositie, die al blij is dat de Moslimbroeders uitgeschakeld zijn.

Wat je keer op keer ziet is westers wensdenken gebaseerd op een kennelijk niet uit te roeien vooruitgangsgeloof. Volgens dat geloof wordt de wereld onvermijdelijk steeds moderner, vrijer, meer seculier, democratischer etc. Dat is een automatisch proces dat hooguit tijdelijke tegenslagen kent. In werkelijkheid zit er geen opgaande lijn in de geschiedenis en kan het met ontwikkelingen alle kanten opgaan. De ontwikkelingen van de afgelopen decennia laten zien dat religie steeds belangrijker is geworden, dat het aantal democratische landen is afgenomen en autoritaire staten in opmars zijn. De verkiezingen in Turkije bevestigen die trend.

Bedreiging Sigrid Kaag en de sociale media
Geplaatst: 27-05-2023

De bedreigingen van D66-leider Sigrid Kaag en de oproep van haar dochters om daarom uit de politiek te stappen maakten afgelopen week veel los. Maar het rituele ach en wee-geroep leidt in Nederland daarna tot helemaal niets (zie de vorige aflevering met de bedreiging van Amalia). Het versterkt het beeld van onmacht (of is het onwil?) van regering en samenleving om deze problemen aan te pakken.

Allereerst moeten de straffen veel zwaarder worden. Nu staat op bedreiging maximaal 2 jaar, maar in de praktijk wordt slechts een geldboete opgelegd. Bij recidive komt het meestal niet verder dan een taakstraf. Je zou voor bedreiging een vaste straf van 5 jaar kunnen instellen en op bedreiging van een persoon met een publieke functie (politicus, rechter, advocaat) een vaste straf van 10 jaar. Zulke zware straffen kunnen mogelijk afschrikwekkend werken.

Op de tweede plaats zou een einde moeten komen aan de mogelijkheid om anoniem berichten te plaatsen op sociale media. Sociale media spelen een grote rol bij de verruwing en verloedering van de samenleving. De grote techbedrijven zouden geprest moeten worden om anoniem opereren onmogelijk te maken. Gaan ze daar niet op in dan overwegen om die sociale media te verbieden.

Tenslotte moeten ook de reguliere media de hand in eigen boezem steken. Doordat zij ruim aandacht besteden aan de “ophef” die sociale media veroorzaken werken zij verruwing en verloedering in de hand. De bubbels van de sociale media zijn klein en omvatten vaak niet meer dan enkele honderden of hooguit enkele duizenden mensen. Het zijn geen massamedia. Maar doordat de reguliere massamedia uitgebreid aandacht besteden aan alle oprispingen van de sociale media krijgen deze minuscule groepjes een miljoenenpubliek. De reguliere media zouden dus geen enkele aandacht aan deze sociale media moeten besteden en de bubbels in hun eigen vet moeten laten gaar smoren.

De G7 en het gevaar van een kernoorlog
Geplaatst: 20-05-2023

Momenteel wordt in Hiroshima de G7-top gehouden van de zeven machtigste westerse landen + Japan. De oorlog in Oekraïne en de Russische dreigementen met kernwapens staan daar bovenaan de agenda. De situatie daar dreigt inderdaad te verslechteren en reëel gevaarlijk te worden. Het afgelopen halfjaar was er een patstelling toen beide partijen geen offensieven begonnen. Het begin dit jaar verwachtte Russische offensief is er niet gekomen, maar Oekraïne kan nu elk moment van start gaan. Als dat mislukt ontstaat opnieuw een patstelling waardoor mogelijk ruimte komt voor onderhandelingen.

Maar als het offensief slaagt en Oekraïne veel gebied herovert ontstaat een gevaarlijke situatie. Zeker als het ook de Krim zal proberen te heroveren. Verliezen is geen optie voor Poetin, dus als catastrofaal verlies dreigt zal hij alles inzetten om dat te voorkomen, zonodig ook tactische (kleine) kernwapens. Het klopt niet wat de Volkskrant daar vandaag over schrijft: dat het Kremlin alleen kernwapens zal gebruiken als het zelf met kernwapens wordt aangevallen of wanneer het voortbestaan van Rusland op het spel staat. Tactische kernwapens zijn volledig geïntegreerd in de Russische militaire strategie en tactiek. Als een conventionele nederlaag dreigt worden kernwapens ingezet om te “de-escaleren”. Elke generaal op het slagveld beschikt over tactische kernwapens en kan die op eigen initiatief inzetten. Een totaal andere situatie dan bij de Navo, waar alleen op het hoogste niveau over de inzet van kernwapens beslist kan worden.

Dat maakt de situatie bij een Oekraïens succes zo extreem gevaarlijk. Wat doet de Navo als Rusland kernwapens gebruikt? Nietsdoen zal de onmacht van het Westen aantonen. Terugslaan, conventioneel of nucleair, leidt onvermijdelijk tot een oorlog met Rusland. En die kan heel snel escaleren van de wederzijdse inzet van tactische naar de grote, strategische kernwapens. De meeste mensen in het Westen denken hier niet over na, zijn laconiek of fatalistisch. Het doet me denken aan de inwoners van Marioepol die, terwijl ze wisten dat de Russen eraan kwamen, gewoon in de stad bleven afwachten totdat het na drie dagen te laat was om te vertrekken en ze in een hel terecht kwamen.

De boodschap is dus op tijd wegwezen uit Europa, naar het zuidelijk halfrond. Alle kernbommen zullen immers op het noordelijk halfrond vallen en de meeste fallout komt ook daar terecht. Australië lijkt me een goede keus: een prettig, westers land waar je met Engels uit de voeten kunt. Probleem is wanneer je de beslissing neemt om te vertrekken. Nu is het voorbarig, als over en weer met kernbommen gesmeten wordt is het te laat. Ik denk dat als Rusland dreigt te verliezen je de koffers moet pakken. En zo gauw Poetin zijn eerste kernbom werpt direct met het eerste vliegtuig Europa uit. Een checklist heb ik al klaar liggen. U ook?

Watercrisis in de maak
Geplaatst: 13-05-2023

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bracht afgelopen week een rapport uit waarin alarm wordt geslagen over de waterkwaliteit in Nederland. We hebben de slechtste waterkwaliteit van Europa. Door nalatigheid van de overheid lijken de Europese normen die 2027 ingaan niet gehaald te kunnen worden. De problemen ontstaan door landbouw (overbemesting en pesticidengebruik), lozingen door de industrie en toenemend medicijn- en watergebruik.

Om met het laatste te beginnen: water is erg goedkoop en de prijs stijgt niet als je grootverbruiker bent. Veel mensen gebruiken (opblaas)zwembaden met duizenden liters in de zomer. Dat zou je eenvoudig kunnen tegengaan door de waterprijs boven de laten we zeggen 100 kuub per jaar fors te laten stijgen. Dat zal het watergebruik flink laten afnemen en kunnen bijdragen aan het verminderen van watertekorten in de toekomst. Ondanks veel geklaag tijdens een droge periode wordt Nederland overigens steeds natter; KNMI-cijfers over de afgelopen eeuw laten dat zien. Wel valt de meeste neerslag in het westen, terwijl het oosten droger wordt. Maar dat komt ook door verkeerd waterbeheer (kanalisatie). Waterstromen opnieuw laten meanderen (dekanalisatie) leidt tot veel meer vochtopname in de bodem en regenwater zou veel meer opgevangen moeten worden om in droge periodes te benutten.

Dat de landbouw moet inschikken zit al verwerkt in de stikstofplannen en verder neemt het aantal boerenbedrijven elk jaar al automatisch af. Voor de industrie is veel minder aandacht. In VN las ik dat een chemiebedrijf met vergunning jaarlijks 14.000 kilo microplastics in een zijtak van de Maas loost. Zo komt dat spul in het drinkwater van 7 miljoen mensen en ook in zee waardoor ze in de voedselketen komen. Dat soort vergunningen zou onmiddellijk ingetrokken moeten worden.

De Rli stelt dat als Nederland niet aan de Europese normen voldoet het land opnieuw “op slot” dreigt te gaan, net als met stikstof, met gevolgen voor de landbouw en de rest van de economie. Naast een klimaat-, energie-, immigratie-, woon- en stikstofcrisis krijgen we dan ook een watercrisis. Het kabinet-Rutte lijkt, gezien de ervaringen van de afgelopen jaren, niet in staat al deze crises afdoende aan te pakken.

Migratiebeleid Denemarken
Geplaatst: 06-05-2023

Naar verwachting komen er dit jaar zeker 70.000 vluchtelingen naar Nederland. De regering doet eigenlijk niet meer dan krampachtig pogen dat aantal op een redelijke manier op te vangen. Voor een aanpak van de instroom wordt passief gewacht op een Europese oplossing: centrale opvang aan de randen van Europa en verdeling van de vluchtelingen over de lidstaten. Maar het wachten is al sinds 2015 op zo’n regeling en ondertussen gebeurt er gewoon niets.

Denemarken heeft zelf de zaken aangepakt sinds dat jaar door o.a. de criteria te versoepelen voor de beoordeling of een land veilig is voor terugkeer en de opvang te versoberen. En heel belangrijk: die strengere maatregelen werden internationaal bekend gemaakt om asielzoekers af te schrikken. Een beleid dat werkt want Denemarken is van 20.000 aanvragen in 2015 naar minder dan 2000 in 2021 gegaan.

Nederland zou hetzelfde kunnen doen, er is geen Europese regelgeving die dat verbiedt. Nederland zou ook controles achter de grens kunnen houden (de grenzen zelf moeten volgens Schengen open zijn) om asielzoekers te onderscheppen. En vervolgens de Dublinregels toepassen door deze mensen weer de grens over te zetten met de aanwijzing dat ze asiel moeten aanvragen in het land waar ze de EU zijn binnengekomen. Dit alles volledig in overeenstemming met de in Europa gemaakte afspraken. En tenslotte een internationale PR-campagne uitrollen zodat de hele wereld weet dat asielzoekers hier geen kans maken. Nederland staat nu wereldwijd bekend als makkelijk land: je komt er probleemloos binnen, er zijn goede voorzieningen en de kans om uitgezet te worden is minimaal. Als je die beeldvorming omdraait zullen mensensmokkelaars daar direct rekening mee houden en andere landen uitkiezen voor hun illegale business.

In tegenstelling tot wat media en politiek beweren is er dus van alles mogelijk om de instroom fors in te dammen. En als er weinig instroom is zal de opvang ook geen probleem meer zijn en hoeven mensen in Ter Apel niet meer buiten op de grond te slapen. Het is dus niet een kwestie van kunnen maar van willen. En de politieke wil lijkt er gewoon niet te zijn om dit probleem structureel aan te pakken.

ON verbieden?
Geplaatst: 29-04-2023

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de regering gevraagd om de omroep Ongehoord Nederland (ON) van de buis te halen. Dat verzoek is gebaseerd op rapporten van de Ombudsman van de NPO Margo Smit. Maar Smit voert een persoonlijke kruistocht tegen ON, want zij voerde al actie tegen de nieuwe omroep toen die nog geen minuut had uitgezonden, louter om te voorkomen dat deze zou toetreden tot het bestel.

De argumenten die zij en de NPO aanvoeren voor dit (te) ver gaande verzoek zijn subjectief, vaag en vergezocht. Zo zou de NPO niet meer volledig aan haar wettelijke taak kunnen voldoen. Met de paar uurtjes zendtijd per week van ON is dit zwaar overdreven. ON zou eenzijdige en onjuiste informatie verspreiden, maar het is moeilijk om dat objectief vast te stellen en veel omroepen doen precies hetzelfde, maar dan vanuit een links standpunt. Eindeloos wordt ingehakt op ON vanwege een uitzending waarin zwarten blanken in elkaar slaan en het woord “neger” (o, verschrikkelijk!) gebruikt werd. Maar ON heeft daarvoor excuses aangeboden; het blijft echter een dankbare stok om de hond te slaan.

Omroepen verbieden is net als politieke partijen verbieden de bijl aan de wortel van de democratie. Vrijheid van meningsuiting is essentieel voor een democratie en daarom moeten alle meningen en visies in een democratie geuit kunnen worden. Het is daarom kwalijk, maar ook tekenend, dat linkse media als de Volkskrant deze ondermijning van de democratie goedpraten. Volgens de hoofdredacteur van deze krant is de vrijheid van meningsuiting helemaal niet in het geding omdat ON zijn informatie altijd nog langs digitale weg kan verspreiden. Dan kan dus ook de Volkskrant verboden worden, want dat linkse clubje kan ook via Twitter en Facebook zijn meningen verspreiden. Ook vindt deze krant pluriformiteit en diversiteit ineens niet belangrijk meer (terwijl het daar jaren op heeft zitten hameren) nu het om ON gaat. Nee, alleen een links geluid mag op de TV verkondigd worden.

Het is overduidelijk dat hier politieke motieven in het spel zijn. De media en dus ook de NPO zijn grotendeels links en willen geen rechtse standpunten tolereren. Waarmee duidelijk wordt dat ze weinig ophebben met vrijheid van meningsuiting en democratie. Het is te hopen dat staatssecretaris Gunay Uslu (D66) niet bezwijkt voor deze roep om censuur.

AIVD en de kwaadaardige elites
Geplaatst: 22-04-2023

De inlichtingendienst AIVD bracht deze week het jaarverslag 2022 uit waarin onder andere zorg werd uitgesproken over het feit dat ruim 100.000 Nederlanders geloven dat “een kwaadaardige elite erop uit is om het volk te onderdrukken.” Het zou om een complottheorie gaan, aangewakkerd door corona, met als gevolg dat deze mensen zouden kunnen radicaliseren en tot geweld overgaan, hoewel de dienst toegeeft dat daar nu nog geen sprake van is. Linkse media als de Volkskrant spreken eveneens hun zorg uit over deze “waanideeën”.

Vergeten wordt dat links in de zestiger en zeventiger jaren dezelfde “waanideeën” had. Marxisten, radicale socialisten en anarchisten zetten zich toen ook af tegen de elite (de regenten) en riepen op tot revolutie, soms zelfs gewelddadige revolutie. Daar werd toen relaxt op gereageerd, dat waren nu eenmaal de linkse standpunten en de elite raakte er niet door in paniek. Het idee dat elites de macht hebben in politiek, economie en cultuur is helemaal geen waanidee, maar gewoon een hard feit dat aantoonbaar is. Of je die elites “kwaadaardig” moet noemen hangt van je persoonlijke instelling af, maar de macht hebben ze.

Dat nu zo paniekerig op deze ideeën wordt gereageerd laat zien dat de huidige elite angstig is en zich bedreigd voelt. De oude elites hadden met hun volkspartijen een vaste aanhang waarop ze konden bouwen. Nu raken deze volkspartijen steeds meer kiezers kwijt. CDA en PvdA zijn al sterk gekrompen en D66 en VVD zullen volgen. Dat ze dit vooral aan zichzelf en hun wanbeleid te danken hebben wil er niet bij ze in. De kiezer is voor hen onbetrouwbaar geworden en stemt op de “verkeerde” partijen. Dezelfde houding zagen we bij de referenda. Omdat de kiezers niet kozen wat de elitepartijen voorschreven verdween hun vertrouwen in dit democratische middel en werd het referendum afgeschaft. Wanneer zullen de verkiezingen afgeschaft worden omdat de burgers niet meer “verantwoord” stemmen?

Niet de burgers met hun kritische houding t.o.v. de elite zijn het probleem, maar de elite die steeds ondemocratischer wordt.

Jeugdzorg en echtscheiding
Geplaatst: 14-04-2023

Staatssecretaris Van Ooijen van jeugdzorg wil niet meer dat jongeren met problemen direct bij jeugdzorg aankloppen. Die jeugdzorg wordt platgelopen en kan de vraag niet meer aan. Zo’n 25 jaar geleden maakte één op de 27 jongeren gebruik van die zorg, inmiddels is het één op zeven geworden. Recent onderzoek wees uit dat ongeveer de helft van de jongeren tussen 16 en 25 jaar psychische problemen heeft. Dat aantal is in vijf jaar verdubbeld.

Gewezen wordt op de stress van studie en werk waaronder jongeren lijden, maar de voornaamste oorzaak dat jongeren in de problemen komen en naar jeugdzorg moeten is de echtscheiding van hun ouders en de stress die dat voor ze betekent. Echtscheiding is “een sociale epidemie die in omvang al tien jaar geleden het probleem van de woningnood inhaalde en sindsdien elk jaar verder overtreft” schreef Renate Rubinstein al in 1978. Het percentage echtscheidingen was toen één op vier, rond 2000 was het gestegen naar één op drie en inmiddels zitten we op ruim één op twee. Dat is het gemiddelde voor heel Nederland, dus inclusief de landelijke gebieden waar veel minder gescheiden wordt. In stedelijke gebieden zal het dus al zeker één op één zijn, d.w.z. dat elk huwelijk misloopt.

Hier wordt geen enkele aandacht aan besteed, want echtscheiding is een sociale verworvenheid waar we recht op hebben. Maar ondertussen ondermijnt het de hele samenleving. Naast de ellende van vechtscheidingen en getouwtrek om de kinderen levert het gebroken gezinnen op (met vaak financiële problemen als gevolg) en psychische problemen bij de kinderen. Het leidt bij hen tot leerproblemen op school, criminaliteit, depressie en later kunnen ze zelf moeilijker relaties aangaan (en als dat lukt resulteert dat vaak weer in opnieuw een echtscheiding).

Genoeg redenen dus om die epidemie tegen te gaan. Naast minder individualisme en minder feminisme (waardoor samenleven enorm problematisch is geworden) om de oorzaken aan te pakken kan de overheid maatregelen nemen om echtscheiding moeilijker te maken. Bijvoorbeeld dat stellen verplichte mediation moeten doorlopen voordat de zaak voor de rechter komt. Mogelijk dat daardoor met goede resultaten een echtscheiding voorkomen kan worden. En de regel invoeren dat beide partijen met de echtscheiding moeten instemmen. Nu gebeurt het nog te vaak dat de vraag om echtscheiding van één kant komt. Alleen bij bewezen fysieke of geestelijke mishandeling kan daarvan afgeweken worden.

Minder echtscheidingen zullen bij kinderen en jongeren leiden tot minder psychische problemen en dus een geringer beroep op de jeugdzorg, die al druk genoeg is.

Nordstream opgeblazen door Amerika
Geplaatst: 07-04-2023

Het was maar een klein berichtje in de krant vandaag: Zweden maakte bekend dat het moeilijk zal worden om te achterhalen wie er achter de aanslagen op de Nordstream-pijpleidingen zit. De geruchten gaan al langer dat de Zweden het al lang weten, maar niet bekend maken omdat dit te explosief zou zijn. Al eerder bleek uit onderzoek dat Rusland in ieder geval is uitgesloten als dader. Oekraïne en de VS blijven over als mogelijke daders, maar Oekraïne lijkt niet in staat zo’n gecompliceerde operatie uit te voeren.

Topjournalist Seymour Hersh, die eerder oorlogsmisdaden van Amerika in Vietnam en Irak bekend maakte, publiceerde in februari een artikel waarin de VS als dader worden aangewezen. Op basis van een anonieme bron die betrokken was bij de planning van de operatie en die de aanslag “een oorlogsdaad” noemde. De aanslag werd uitgevoerd door de CIA en de Amerikaanse marine, met toestemming van het hoogste niveau, inclusief president Biden. Duikers van de US Navy hebben, met hulp van Noorwegen, de bommen al in juni 2022 geplaatst, waarna ze op afstand in september tot ontploffing werden gebracht.

Biden had al langer bij Europa aangedrongen om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen en Amerikaans lng te kopen in plaats van het Russische gas. Openlijk had hij al gedreigd Nordstream uit te schakelen: “Wij kunnen dat!” Door het opblazen van de pijpleidingen was Europa definitief van het Russische gas af en kon Amerika met zijn (dure) lng goede zaken doen. Ook Noorwegen heeft de uitvoer van zijn gas richting Europa enorm zien toenemen.

Direct na de aanslag meldden alle media dat Rusland de dader was, maar dat was desinformatie. Rusland had geen enkel belang bij het vernietigen van zijn eigen pijpleiding en had de gasleveranties liefst zo snel mogelijk weer hervat. Ook kon Rusland simpelweg de leiding aan zijn kant dichtdraaien (en heeft dat ook gedaan), zodat opblazen absoluut niet noodzakelijk was. Nu circuleert een door de CIA in omloop gebracht verhaal dat een jacht met Oekraïners destijds in de Oostzee is gesignaleerd, maar ook dit verhaal is onderdeel van de cover up. Met bondskanselier Olaf Scholz schijnt Biden afgesproken te hebben de zaak te laten rusten.

Dit soort berichten zijn natuurlijk niet te verteren voor mensen die de VS als vriend en bondgenoot zien. Maar de VS heeft zijn eigen belangen (“America First”) die lang niet altijd parallel lopen met die van Europa. Amerika wil Rusland als grote mogendheid uitschakelen en spant Europa daarbij voor zijn karretje. Europa moet doen wat Amerika wil, dat blijkt ook heel duidelijk bij de aanpak van de Oekraïne-oorlog en de houding t.o.v. China. En als de Amerikaanse aanpak te controversieel is moet daarover gezwegen worden. Het Zweedse onderzoek zal daarom niets opleveren.

Evaluatie coronabeleid
Geplaatst: 01-04-2023

Op 20 maart publiceerde de Volkskrant een evaluatie van de belangrijkste coronamaatregelen op basis van een groot aantal nationale en internationale onderzoeken. De resultaten zijn vernietigend voor het Nederlandse coronabeleid (en ook voor de informatieverstrekking van de Volkskrant door de wetenschapsjournalist die ook dit evaluatieartikel schreef, Maarten Keulemans).

De sluiting van scholen, QR-codes en avondklok hadden nauwelijks effect maar veroorzaakten wel enorme schade. Mondkapjes gaven geen schade, maar bleken geen enkel effect te hebben gehad. De lockdowns waren effectief maar veroorzaakten gigantische maatschappelijke schade. Alleen de maatregel van afstand houden was effectief en leverde weinig schade op.

Het is niet meegenomen bij deze evaluatie, maar winkelwagentjes, mandjes en boeken (zoals bibliotheken deden) schoonpoetsen had ook geen zin omdat het virus zich alleen via de lucht verspreidde. Door de corona-hysterie die direct vanaf het begin losbarstte heeft de regering dus grotendeels een ineffectief en schadelijk beleid gevoerd. Veel maatregelen (zoals dat schoonpoetsen) werden ook toen al twijfelachtig gevonden. Mondkapjes vond zelfs het RIVM onnodig, maar door het paniekzaaien en drijven van de media (ook de Volkskrant) ging het kabinet toch overstag. Ook de sluiting van scholen was wetenschappelijk onnodig, maar hier was het de paniek van leraren en ouders waardoor het kabinet geen rechte rug hield en overstag ging. Het adagium “we baseren ons op de feiten en de wetenschap” ging dus heel vaak niet op.

Tegelijk met deze evaluatie werd bekend dat Zweden het heel goed heeft gedaan en de laagste oversterfte van Europa had. En Zweden voerde een heel relaxt beleid waarbij scholen, winkels en zelfs de horeca open bleven. Vaak wordt dan tegengeworpen dat Zweden dun bevolkt is en het daardoor zo goed heeft gedaan, maar een school is een school en een café een café. Als ze daar open konden blijven, kon dat hier ook.

Je mag hopen dat lering getrokken wordt uit deze evaluatie en dat bij een volgende virusuitbraak niet opnieuw de paniek en het wanbeleid volgen die ons bij corona troffen. En ook de media zouden hun lesje moeten leren, ook de Volkskrant. Dus geen paniek creëren, niet obsessief extreme maatregelen pushen die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn en niet maanden achter elkaar alleen maar coronanieuws brengen.

Chinees vredesplan
Geplaatst: 26-03-2023

Met het bezoek van president Xi aan Poetin afgelopen week en de lancering van een 12-punten vredesplan voor Oekraïne heeft China zich geprofileerd als grote speler op het wereldtoneel. Omdat het Westen Oekraïne steunt is het partij in het conflict en kan het niet de positie van bemiddelaar innemen. En de Verenigde Naties schitteren door passiviteit. In het Westen wordt nu zuur gereageerd op het China-plan, maar Xi doet tenminste iets om de oorlog te beëindigen, het Westen zelf gooit alleen maar olie op het vuur.

Er zou de afgelopen tijd een groot Russisch offensief starten, maar daar valt niets van te vernemen. Het blijft militair gezien vreemd hoe Rusland deze oorlog voert. De 300.000 gemobiliseerden waren voldoende om het front te stabiliseren, maar zijn niet genoeg voor een groot offensief. Maar het land kan zo één of anderhalf miljoen reservisten extra oproepen en ook 10.000 inzetbare tanks uit de opslag halen. Waarom dat niet gebeurt is onduidelijk.

Het wachten lijkt nu op het Oekraïnse offensief dat in mei moet starten. Het land wordt gepusht tot een offensief omdat het, als het geen resultaten boekt, de westerse steun kan verliezen. Maar een offensief kan voor Oekraïne heel verkeerd uitpakken. De Russen staan klaar met een overmacht aan artillerie terwijl Oekraïne een enorm tekort aan artilleriegranaten heeft. Alle beschikbare mannen zijn inmiddels opgenomen in het leger zodat er geen reserves meer zijn en het aantal soldaten vanaf nu alleen maar omlaag zal gaan.

Als Oekraïne bij dat komende offensief zware verliezen boekt en weinig resultaten zal in het najaar mogelijk de patstelling ontstaan waardoor vredesonderhandelingen mogelijk worden. Het Chinese plan zal dan mogelijk een basis kunnen zijn voor een akkoord en het Westen zal dan (na Afghanistan, Irak, Syrië en Libië) opnieuw een nederlaag hebben geleden. Een meerderheid van landen staat nu al niet achter het Westen inzake Oekraïne. De westerse wereldorde is duidelijk verleden tijd en maakt plaats voor een multipolaire wereld met meerdere machtscentra.

Het spektakel van de Provinciale Statenverkiezingen
Geplaatst: 18-03-2023

Het was een spectaculaire verkiezingsavond afgelopen woensdag, één van de spectaculairste van de afgelopen 20-25 jaar. En dat voor Provinciale Statenverkiezingen die normaal saai zijn en weinig belangstelling trekken! Met bijna 20% van de stemmen werd BBB veruit de grootste partij, en dat in alle provincies. De uitslag betekent een stevige aframmeling van het kabinet door het electoraat, want alle coalitiepartijen verloren (CDA en D66 zelfs fors). Zes jaar wanbeleid (want dit kabinet is gewoon een voortzetting van het vorige) worden hiermee afgestraft. Toeslagenaffaire, Groningen, stikstofcrisis, klimaatcrisis, woningcrisis, migratiecrisis en de doorgeslagen coronamaatregelen zijn door de als incompetent beschouwde ministers veroorzaakt of verergerd.

Naast een proteststem was de keuze voor BBB ook een herwaardering van het platteland en steun aan de moeilijke positie van de boeren, die door het kabinetsbeleid gemangeld werden. Met een naar verwachting cruciale rol van BBB in de provinciebesturen zal het afgelopen zijn met het rigide stikstofbeleid.

Opvallend ook was dat het samengaan van PvdA en GroenLinks niet tot de electorale doorbraak heeft geleid die daarvan werd verwacht. Met slechts 1 zetel extra straks in de Eerste Kamer verdwijnt het perspectief van een linkse superpartij die de grootste van het land had moeten worden. De extreme opvattingen op de terreinen klimaat, stikstof en migratie verhinderen stuctureel dat links teruggroeit naar het niveau dat het vroeger had (met 40 tot 50 zetels in de Tweede Kamer).

De uitslag heeft niet alleen gevolgen voor de provincies maar ook landelijk, al zitten VVD en D66 nog in de ontkenningsfase en doen alsof alles gewoon door kan gaan. Het CDA zal zich nu moeten distantiëren van het stikstofbeleid van het kabinet want anders zal het volledig weggevaagd worden. Maar voor D66 is stikstof een prestigekwestie waarbij ze gemaakte afspraken niet zullen willen herzien. Eén van beide partijen zal, afhankelijk van hoe de discussie binnen het kabinet uitpakt, de zaak laten ontploffen. Ik verwacht de val van het kabinet dit najaar, waarna we opnieuw naar de stembus kunnen. Mogelijk dat er dan opnieuw zo’n uiterst spectaculair verkiezingsavondje volgt.

Suriname en het sprookje van de multicultisamenleving
Geplaatst: 15-03-2023

Bijna twee maanden geen nieuw blog en de reden was eenvoudig: ik was op vakantie in Suriname. Een interessant en boeiend land, zeker ook omdat het eeuwen een Nederlandse kolonie was en we er daardoor een nog altijd sterke binding mee hebben. Opvallend is dat Nederland daar weinig aan infrastructuur heeft gedaan; er zijn geen grote wegen en spoorwegen (die er bijvoorbeeld wel in Indonesië zijn aangelegd). En ook verder heeft Nederland niet veel geïnvesteerd. Als je van Albina in het oosten een dagtocht maakt naar Saint Laurent du Maronie in Frans-Guyana zie je het verschil: van armoede en troep kom je in het geordende Franse gebiedsdeel waar wél veel koloniale gebouwen zijn (ondanks de oorsprong als strafkolonie).

Maar Suriname is al bijna 50 jaar onafhankelijk dus de gebrekkige ontwikkeling moet ook op het conto van de Surinamers zelf geschoven worden. Verkeerde keuzes, corruptie en vriendjespolitiek hebben het tot een echt Derde Wereldland gemaakt. De hoge inflatie (die niet zoals hier door loonsverhogingen gecompenseerd wordt) heeft nu het grootste deel van de inwoners in de armoede gestort. Met politieke spanningen en rellen tot gevolg. Die voor een belangrijk deel etnisch/cultureel getint zijn: creolen tegen hindoestanen.

Toen de toenmalige minister van Buitenlandse zaken Stef Blok een paar jaar terug het land een “failed state” noemde werd hij overladen met kritiek. De criticasters vonden Suriname juist een voorbeeld van een goed functionerende multiculturele samenleving. De recente spanningen laten zien dat het anders ligt. De creolen zitten momenteel niet in de regering er voeren de felste oppositie. Hindoestanen hebben het over “apen” die “terug moeten naar Afrika”. Het sprookje van de prachtige multiculti-samenleving is ook in Suriname onderuit gehaald. Het bevestigt mijn stelling dat een multicultimaatschappij alleen kan werken als het economisch en politiek allemaal voor de wind gaat. Zo gauw er spanningen optreden spat zo’n samenleving uit elkaar.

Je zou Suriname wat beters toewensen maar de economische situatie zal niet snel verbeteren waardoor de politieke en etnische conflicten zullen toenemen. Het verstandigst zou nu een nationaal kabinet zijn waarbij ook de NDP van Bouterse tot de regering zou moeten toetreden, maar dat zullen de hindoestanen (die nu grotendeels de macht hebben) niet willen. Daarom zal de situatie naar mijn verwachting alleen maar erger worden.

Oekraïne-hysterie
Geplaatst: 04-02-2023

En voor de afwisseling nog maar eens Oekraïne. Het is (op Rusland na) het meest corrupte land van Europa, maar sinds het begin van de oorlog mag er niets negatiefs meer over gezegd worden. Op Hongarije en Polen wordt gescholden terwijl dat nette en brave landen zijn vergeleken bij Oekraïne. Europa verkeert echter in een collectieve hysterie waarbij het land verheerlijkt wordt en als ideaal aangeprezen. De oorlog was amper aan de gang of de EU had het al over een fonds om het land te herstellen na de oorlogsschade en nu zijn er plannen om er een waterstoffabriek te bouwen. Probeer eerst maar eens de oorlog te beëindigen, zou ik zeggen, in plaats van met dit soort voorbarige en wereldvreemde initiatieven te komen. Hetzelfde geldt voor de pogingen om het land in sneltreinvaart EU-lid te maken.

Voortdurend voeren westerse media propaganda met de bewering dat Oekraïne “voor Europa vecht.” Dezelfde propaganda horen we over de Tweede Wereldoorlog, als beweerd wordt dat de Geallieerden “voor vrijheid en democratie” vochten. Over Stalin kun je dat natuurlijk helemaal niet zeggen, maar ook Engeland en Amerika vochten voor hun eigen belangen en niet voor nobele principes. Ook Oekraïne vecht voor zichzelf en vooral om zijn verloren gebiedsdelen weer terug te krijgen. Legitiem, maar ga dat niet opblazen tot een strijd voor Europa en voor onze veiligheid. Daar is de Navo voor en die kan die veiligheid uitstekend waarborgen.

We worden vreselijk slecht geïnformeerd over de werkelijke stand van zaken in Oekraïne. Gedaan wordt alsof het land enorm sterk is en in staat Rusland te verslaan, terwijl de Russen als zwak worden voorgesteld en zwaar in de problemen. De Amerikaanse kolonel Alex Vershinin geeft in een artikel van 22 december (russiamatters.org) een heel ander beeld. Oekraïne heeft tijdens zijn recente offensieven grote verliezen aan mensen en materieel geleden en kan die maar moeilijk aanvullen. Rusland heeft echter enorme reserves en een oorlogsindustrie die op volle kracht draait. Het land kan bijna tien keer zoveel artilleriegranaten per dag afvuren als Oekraïne, dat steeds meer een tekort daaraan heeft terwijl ook de westerse voorraden uitgeput raken. In een uitputtingsoorlog heeft Rusland dus de sterkste kansen. Een honderdtal westerse tanks brengt daar geen verandering in.

Je kunt je al de westerse deceptie voorstellen als Rusland dit jaar de oorlog wint met een offensief dat mogelijk al komend voorjaar begint. Alle plannen voor het EU-lidmaatschap, waterstoffabrieken en herstelfondsen kunnen dan de prullenbak in. En als Oekraïne die “strijd voor Europa” verliest, lopen wij dan echt gevaar? Niet in het minst omdat we onze Navo hebben die ons heel goed kan verdedigen. Eén voordeel zal zo’n nederlaag zeker hebben: het zal afgelopen zijn met de Oekraïne-hysterie die nu dagelijks over ons heen spoelt.

Tanks voor Oekraïne
Geplaatst: 26-01-2023

Nu ook Duitsland door de bocht is gaat het Westen een honderdtal moderne tanks aan Oekraïne leveren. Amerika gaat Abrams-tanks leveren, Engeland Challenger-tanks en andere landen de Leopard 2. Deze beslissing is in de westerse pers euforisch ontvangen. Men is van mening dat hiermee Oekraïne in het offensief kan gaan, zijn verloren gebieden kan heroveren en de oorlog kan winnen.

Op deze optimistische inschattingen valt heel wat af te dingen. Op de eerste plaats gaat het 3 tot 5 maanden duren voordat de Oekraïners getraind zijn in het gebruik van de moderne tanks, die veel ingewikkelder zijn dan de Russische waarmee ze nu nog vechten. Een offensief kan dus pas in het begin van de zomer starten. Maar naar verwachting zal Rusland al in het vroege voorjaar zijn offensief starten waarmee alle plannen in de war kunnen raken.
Op de tweede plaats is het een illusie om te denken dat je een grootmacht als Rusland kunt verslaan. Het is zoiets als een oorlog tussen Mexico en de VS; hoe hard Mexico ook vecht en welke tactische overwinningen het ook boekt, het zal nooit in staat zijn de overwinning te behalen. Rusland kan nog 1,7 miljoen reservisten oproepen en 10.000 tanks uit de opslag halen. Met verliezen van zo’n 100.000 man en 1600 tanks in een jaar kan het deze oorlog dus nog vele jaren volhouden. Oekraïne daarentegen ligt al deels in puin en de economie is met 30% gekrompen, het is niet in staat dit nog jarenlang vol te houden.

Op de derde plaats begint de oorlog met het inzetten van zwaar westers materieel steeds meer een conflict tussen de Navo en Rusland te worden. Poetin noemt de levering van tanks “extreem gevaarlijk” en de kans bestaat dat hij nu ook richting het Westen gaat terugslaan. Hij zou zijn onderzeeërs vrachtschepen op weg naar Europa kunnen laten torpederen. Na een paar gezonken schepen zal het hele vrachtvervoer richting Europa stilgelegd worden (reders nemen geen risico’s) en komt de economie zonder levering van olie, producten, grondstoffen en onderdelen tot stilstand. Onderzeeërs kunnen heel moeilijk opgespoord en uitgeschakeld worden, dus wat wordt dan het antwoord van de Navo? Rusland de oorlog verklaren? Dat zal al snel tot een kernoorlog leiden waar niemand baat bij heeft. Het Westen speelt dus met vuur. Poetin heeft zich tot dusver terughoudend opgesteld wat betreft reacties op de westelijke vijandigheid, maar er zullen grenzen zijn. De kans op ongecontroleerde escalatie wordt dus steeds groter.

Patriot-raketten zijn defensieve wapens, bedoeld om Oekraïne te verdedigen, maar tanks zijn offensieve wapens. Je stimuleert Oekraïne hiermee de oorlog voort te zetten en te intensiveren en voedt hun hoop dat een overwinning mogelijk is. Zolang die overtuiging er is maken een bestand en vredesonderhandelingen geen kans. De oorlogszuchtige taal in het Westen is stuitend en maakt het gejammer over Oekraïense slachtoffers hypocriet. Want als je voor oorlog kiest moet je ook (grote aantallen) slachtoffers accepteren. Die zullen in het tweede jaar van de oorlog dat nu voor ons ligt massaal vallen.

World Economic Forum
Geplaatst: 22-01-2023

Afgelopen week was in Davos weer de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, waar de superrijken, multinationals en vooraanstaande politici elkaar ontmoeten. Decennia werd dat WEF door links bekritiseerd en aangevallen. Tegenwoordig komt de kritiek vooral van rechts. Zeker sinds WEF-oprichter Klaus Schwab als reactie op de coronapandemie in 2020 een Great Reset voorstelde. Nu zou je verwachten dat links de onderschrijving van de WEF-kritiek door rechts zou toejuichen. Immers: hoe meer mensen met dezelfde mening des te groter de invloed die je hebt en des te meer je kunt bereiken. Maar nee: links wijst nu ineens de kritiek op het WEF af en gaat zelfs opzichtig dat WEF steunen. Waarmee het daardoor aan de kant van de superrijken en multinationals gaat staan die eerst zo hartgrondig verketterd werden. Wat is hier aan de hand?

Links heeft de neiging automatisch het tegenovergestelde te beweren en doen van wat rechts beweert en doet. Is rechts ergens voor dan is links tegen en vice versa. Dit is een bijzonder infantiele manier van standpuntbepaling. Je zag het ook bij de discussie over criminaliteit. Omdat rechts er zich als eerste mee bezig ging houden werd het door links als een “rechts item” beschouwd, waarna links criminaliteit ging ontkennen, bagatelliseren en goedpraten. Je moet zelfstandig en onafhankelijk je standpunt bepalen, zonder te kijken naar wat tegenstanders vinden. En als je toevallig hetzelfde denkt dan is dat alleen maar positief: eendracht maakt macht! Maar links heeft zo’n aversie van rechts dat het spastisch reageert op alles wat rechts doet en daarbij zonodig de eigen ideeën en idealen verloochent om maar tegen rechts te kunnen ageren.

Een aanvullende verklaring is dat links de afgelopen decennia de socialistische ideologie overboord heeft gegooid en kapitalisme, marktwerking en neoliberalisme is gaan omarmen. Veel linksen hebben machtsposities in politiek en economie ingenomen en zijn onderdeel geworden van het establishment. Vandaar dat men nu aan de kant van de rijken en multinationals is gaan staan en het World Economic Forum in bescherming gaat nemen. Schwab’s Great Reset had, ondanks de positief klinkende saus van eerlijker, groener en duurzamer, als harde kern het in stand houden van het neoliberale kapitalisme. Dat is geen “extreem-rechtse complottheorie”, zoals links nu beweert, maar gewoon de feitelijke waarheid. (Voor het misbruik van de term “extreem-rechts” zie mijn blog van 7 januari). Je zou verwachten dat juist links dus die Great Reset zou veroordelen, maar ze kiezen er integendeel partij voor. Het laat zien dat links een warhoofd is geworden die de weg volledig kwijt is.

Vliegprijzen omhoog
Geplaatst: 14-01-2023

Vliegen binnen Europa wordt duurder. De EU schrapt vanaf 2024 geleidelijk de gratis CO₂-rechten die de luchtvaart nu nog krijgt totdat in 2026 alle rechten betaald moeten gaan worden. In dat jaar gaan daardoor de ticketprijzen met een paar tientjes omhoog. Een retour Barcelona wordt dan €20 tot € 30 duurder. Op de totale prijs van een vakantie is dat natuurlijk marginaal en zal echt niet tot minder vliegreizen leiden. Nederland heeft vanaf 1 januari de vliegbelasting verhoogd van bijna € 8,- naar ruim €26,-, maar ook dat zet niet echt zoden aan de dijk.

Vliegen is eigenlijk altijd gesubsidieerd. Internationaal is vanaf het begin afgesproken om geen accijns te heffen op kerosine om de sector te stimuleren. Ook hoeft er geen BTW over vliegtickets betaald te worden. Zo is er oneerlijke concurrentie ontstaan t.o.v. andere vormen van vervoer. Een vliegticket naar Nice kost nu € 170 terwijl de trein € 350 vraagt. Zelfs met de genoemde prijsverhogingen blijft vliegen dan nog altijd veel goedkoper (en sneller, want de trein betekent 11 uur reizen). Vanwege duurzaamheid en klimaatbeleid wil men nu treinreizen stimuleren, maar dat kan alleen als vliegen veel duurder wordt (of de trein navenant goedkoper).

Invoering van accijns op kerosine en 21% BTW op vliegtickets + een CO₂-compensatie zou de vliegprijs met misschien wel 30 – 40% laten stijgen. Natuurlijk moet dit in Europees verband anders gaat iedereen naar vliegvelden over de grens. Als tegelijk de BTW op treintickets wordt afgeschaft gaat die prijs 21% omlaag. Het vliegticket Nice gaat dan alles bij elkaar zo'n €280 kosten, net zo duur als het treinticket. Dat is eerlijke concurrentie!
Wel blijft vliegen sneller: naar Nice is het bijna 2 uur, maar met de tijd vooraf en achteraf op de luchthavens en transport naar het centrum ben je in totaal ook al gauw 6 uur kwijt. De trein doet er dan 5 uur langer over, maar met steeds meer hogesnelheidstreinen kan die afstand van bijna 1000 kilometer in de toekomst wel in 4 uur afgelegd worden. Reken een uur vooraf en achteraf erbij voor transport naar en van het treinstation en je komt op dezelfde tijd uit als met het vliegtuig. Bovendien is reizen met de trein veel relaxter en comfortabeler en je ziet nog eens wat van het landschap. De Europese Commissie heeft weer wat te doen!

Projecties op Erasmusbrug
Geplaatst: 07-01-2023

Tijdens de jaarwisseling heeft de actiegroep White Lives Matter leuzen geprojecteerd op de pilaren van de Erasmusbrug in Rotterdam. Een ludieke stunt, zou je zeggen, maar progressief Nederland en de politie reageerden als door een wesp gestoken. Het zou gaan om een “extreem-rechtse groepering” en “racistische leuzen”.

Nu wordt in de media wel heel snel de term “extreem-rechts” gebruikt. Dat komt omdat die media alles vanuit de linkse hoek bekijken en dan is iets natuurlijk al snel extreem-rechts. Alles rechts van de liberalen wordt daar dan onder geschaard, maar conservatieven en nationalisten zijn niet extreem-rechts. Die term moet je reserveren voor fascistische, gewelddadige en anti-democratische groeperingen en daar is bij deze club vooralsnog geen bewijs voor.

En racistisch? Als “White lives matter” een racistische uitspraak is geldt dat ook voor “Black lives matter”. Toch zou de actiegroep met die naam louter bijval hebben geoogst als zij haar leuzen op de Erasmusbrug had geprojecteerd. Wat hier speelt is de opvatting dat alleen blanken racistisch kunnen zijn en zwarten niet. Bij blanken wordt elk woord op een gouden schaaltje gewogen terwijl zwarten ongehinderd racistische uitspraken over blanken kunnen doen. (Iets vergelijkbaars speelt bij seksisme: terwijl elke negatieve uitspraak van mannen over vrouwen als seksistisch wordt bestempeld mogen vrouwen de grofste seksistische uitspraken over mannen doen). Maar het racisme-verbod is categorisch en dat betekent dat geen enkele bevolkingsgroep gediscrimineerd mag worden, ook blanken niet.

Opschudding was er ook over de projectie “We must secure the existence of our people and a future for white children.” Dat lijkt een alleszins redelijke uitspraak. Vervang “white” door “black” en laat hem uitspreken door een zwarte en links staat te applaudisseren. Elke bevolkingsgroep, ook blank, heeft recht op voortbestaan en juist het strafbaar maken van zo’n uitspraak getuigt van racisme (gericht tegen blanken wel te verstaan). Dat die woorden afkomstig zijn van een Amerikaanse neo-nazi doet er niet zoveel toe. Het linkse gedachtengoed komt voort uit de ideeën van Marx, Lenin, Stalin en Mao, ook geen al te frisse figuren. Als we alles gaan bestraffen en verbieden wat afkomstig is van dubieuze personen blijft er weinig over. Vrijheid van meningsuiting is essentieel in een democratie. Alleen als rechtstreeks opgeroepen wordt tot haat, discriminatie en geweld kan de overheid optreden. Maar daar is in dit geval geen sprake van.

Van oorlogsjaar naar armoedejaar?
Geplaatst: 29-12-2022

Het eerste blog van dit jaar begon ik met de vraag of 2022 een oorlogsjaar zou worden. Het antwoord kennen we sinds februari. Het is aan de ene kant erger en aan de andere kant minder erg geworden dan ik had verwacht.

Minder erg omdat er geen oorlog is ontstaan om Taiwan (mogelijk omdat het zo slecht met Rusland is gegaan) en omdat de oorlog in Oekraïne niet is geëscaleerd tot een echt grote oorlog tussen het Westen en Rusland.
Erger omdat de oorlog veel langer duurt dan ik had verwacht en mede daardoor allerlei negatieve gevolgen wereldwijd heeft veroorzaakt. Door allerlei militaire blunders lukte het Rusland niet om de oorlog snel af te ronden. Daardoor werd de hulp van Amerika en Europa aan Oekraïne steeds verder opgevoerd en steeds meer sancties ingesteld. Die leidden met vertraging tot het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland waardoor Europa in een energiecrisis terecht kwam. Door het gebrek aan gas schoten de energieprijzen omhoog en ontstond een gigantische inflatie. Met als gevolg veel meer armoede, economische problemen en mensen in de kou. Europa lijkt daarbij veel harder getroffen dan Rusland, waardoor de sancties vooral een averechts effect hebben.

Omdat de oorlogvoerende partijen allebei nieuwe offensieven overwegen is er voorlopig geen kans op onderhandelingen en een vredesregeling. Daarmee blijven de sancties van kracht en is een hervatting van de Russische gasleveranties niet te verwachten. Deze winter komt Europa nog wel door omdat de gasvoorraden goed gevuld waren, maar in het voorjaar zijn die leeg en er kan onvoldoende gas geleverd worden om die weer te vullen. Landen die lng produceren kunnen niet ineens tien of twintig keer zoveel leveren. Dat betekent voor de volgende winter een enorm gastekort (en dat houdt ook een elektriciteitstekort in) met rantsoenering als gevolg: bijvoorbeeld een paar uur per dag gas en elektriciteit. Bedrijven komen grotendeels stil te liggen met een enorme economische crisis als resultaat. Werkloosheid en echte armoede voor een groot deel van de bevolking.

Nederland verkeert nog in een luxesituatie omdat we nog een enorme voorraad gas in Groningen hebben. Ondanks alle plechtige beloftes en te verwachten Gronings gejammer zullen die gasvelden weer op volle toeren moeten gaan draaien. Maar voor de meeste Europese landen bestaat die mogelijkheid niet. Zo snel mogelijke beëindiging van de oorlog is daarom het beste, met daarna opheffing van de sancties en hervatting van de Russische gasleveranties (als Nordstream die nog kan verwerken). Anders gaat 2023, en vooral najaar en winter, een heel moeilijk jaar worden. Niettemin wens ik iedereen voor dat jaar het beste!

Excuses voor de slavernij
Geplaatst: 17-12-2022

Van de machtsgreep van de protestanten zo rond 1570 tot aan het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 zijn de katholieken in Nederland bijna driehonderd jaar onderdrukt en gediscrimineerd. Omdat het al die tijd regeringsbeleid was is het nu hoog tijd voor de regering om excuses aan de katholieken aan te bieden. Na zo’n “betekenisvol moment” volgt natuurlijk een financiële claim, laten we zeggen 10.000 euro per katholiek.

Overdreven? Onzinnig? Nee, want komende maandag gaat het kabinet excuses aanbieden aan de nakomelingen van slaven. (“tot slaaf gemaakten” is een overbodige term omdat het duidelijk is dat niemand van geboorte slaaf is. Je zegt ook “gevangenen” en niet “tot gevangenen gemaakten”). Naast het enorme geblunder met de procedure, waarbij minister Kaag nu naar Suriname is om excuses aan te bieden voor de excuses, is het ook inhoudelijk overbodig. Want in het verleden zijn talloze bevolkingsgroepen slecht of zelfs schandalig behandeld: naast de katholieken ook joden, zigeuners, homo’s, armen en ongehuwde moeders. Als je met excuses voor één groep begint moet je ook de andere groepen excuses aanbieden.

Daarnaast werd meteen al duidelijk dat de excuses alleen maar het begin van een proces zijn. Allerlei zwarte actiegroepen hebben al een hele lijst met voorwaarden ingestuurd waaraan daarna voldaan moet worden. Natuurlijk een financiële uitkering voor alle nazaten, maar ook een verbod van het woord “neger” en het totaal verbieden van Zwarte Piet. En zo kunnen andere groepen dus ook allerlei eisen gaan stellen; de katholieken bijvoorbeeld dat de woorden “rooms” en “paaps” verboden worden en dat er geen kritiek meer geleverd mag worden op kerk en paus.

Premier Rutte wees in 2020 excuses voor de slavernij nog af: “Excuses kunnen tot polarisatie leiden.” Die polarisatie was er al en wordt nu weer een stuk groter, want de samenleving is over deze kwestie sterk verdeeld. Een verscheurd land gaat struikelend op weg naar 2023.

Energiecrisis en geopolitiek
Geplaatst: 09-12-2022

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde deze week het kabinet dat voortdurende koopkrachtsteun voor de hoge energieprijzen onhoudbaar is. Voor komend jaar heeft de regering een energieplafond ingesteld om te voorkomen dat burgers financieel in problemen komen. Maar het CPB verwacht dat de energieprijzen ook daarna hoog zullen blijven en dat het kabinet niet eindeloos door kan gaan met steunverlening. Begin 2021 kostte een megawattuur nog 25 euro en voor 2023 wordt uitgegaan van een gemiddelde gasprijs van 128 euro. Omdat iedereen profiteert gaat 70% van de steun naar mensen die geen hulp nodig hebben. Dat zou na 2023 steun op maat betekenen, waarbij eerst gekeken wordt naar het inkomen van een huishouden.

Ondanks alle steun blijft er veel energiearmoede. Mensen verwarmen niet of nauwelijks hun huizen, douchen koud en nemen geen warme maaltijd meer. Het is een armoede die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gezien, zelfs de vijftiger jaren waren comfortabeler. Het is opvallend hoe gelaten de bevolking dit alles ondergaat. Het wordt gezien als een natuurverschijnsel dat over ons heen spoelt en waaraan niets valt te doen. Het zou komen door de oorlog in Oekraïne, maar dat is niet zo: het komt door de sancties die Europa heeft opgelegd aan Rusland en waarop dat land de gaskraan heeft dichtgedraaid.

Die Europese sancties waren een blunder waardoor Europa zichzelf harder heeft geraakt dan het Rusland heeft getroffen. Rusland heeft meer dan voldoende energie en de Russen zitten er dus warmpjes bij terwijl veel Europeanen in de kou zitten. De sancties leiden er in Rusland toe dat bepaalde hightech-productie problemen ondervindt, maar daar heeft de gewone Rus nauwelijks last van. De gewone Europeaan zit echter wel in de problemen. De gasvoorraden zijn voor deze winter voldoende, maar het wordt de vraag of die voor de volgende winter weer gevuld kunnen worden. Zoniet, dan wordt de energiecrisis een echte grote crisis.

De hoop dat de Oekraïne-oorlog snel beëindigd zou kunnen worden, waarna de Europese sancties opgeheven en de Russische gasleveranties hervat zouden kunnen worden is verdwenen. Het conflict gaat nog een hele tijd duren. Bovendien zijn drie van de vier Nordstreampijplijnen, waardoor het gas moet stromen, door sabotage onbruikbaar geworden. Rusland kreeg destijds meteen de schuld, maar heeft geen reden zijn eigen leiding op te blazen. Bovendien kunnen ze simpelweg de gasstroom stilleggen door de leidingen dicht te draaien. Amerika had er wel belang bij, want levert nu enorme hoeveelheden duur lng aan Europa. De voormalige Britse premier Liz Truss, waarvan de telefoon gehackt is, heeft direct na de aanslag de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ge-sms’t: “It’s done!”. Mogelijk heeft Engeland (dat niet afhankelijk is van Nordstream) dus de sabotage uitgevoerd in opdracht van Amerika. Afhankelijkheid van Rusland ruilen we zo in voor afhankelijkheid van de VS.

Nieuwe kerncentrales
Geplaatst: 02-12-2022

Uit gelekte stukken blijkt dat het kabinet twee nieuwe kerncentrales wil bouwen. Nederland heeft nu nog slechts één kerncentrale die elektriciteit levert, in Borssele. Lange tijd was ik een tegenstander van kernenergie. De kansen op een ongeluk waren te groot, er was geen oplossing voor het radioactieve afval, er was de kans van een terroristische aanslag en de “atoomstaat” zou tot een (techno)dictatuur leiden.

De meeste gevaren zijn inmiddels verholpen of bleken imaginair. De veiligheid van moderne kerncentrales is extreem goed. Een ondoordringbare bak aan de onderkant voorkomt dat radioactief materiaal in het geval van een ongeluk in de bodem zakt. Een veiligheidskoepel voorkomt dat bij een explosie van het reactorvat dat materiaal in de atmosfeer komt. Terroristische aanslagen hebben nog nooit plaatsgevonden en centrales worden uiteraard goed beveiligd. En die atoomstaat bleek wel mee te vallen. Het enige probleem is nog het radioactieve afval dat honderden of zelfs duizenden jaren bewaard moet worden. In afwachting van een definitieve oplossing bewaart Nederland dit afval bovengronds en levert dus geen problemen op. De hoeveelheid is ook minimaal: voor een grote centrale drie m³ per jaar.

Tegenover die beperkte nadelen staan grote voordelen. Een kerncentrale neemt weinig ruimte in beslag (itt. wind- en zonne-energie) en levert veel energie op. Borssele heeft een capaciteit van 485 MW en levert daarmee 4% van onze elektriciteit. De twee nieuwe centrales hebben samen 3000 MW en voorzien daarmee in 25% van onze elektriciteitsbehoefte. Kernenergie is CO₂-vrij en daarom belangrijk voor het klimaatbeleid. Bovendien kunnen de centrales, als ze op een laag pitje draaien, als backup fungeren als zon of wind wegvallen. Daarom vind ik twee centrales nog aan de lage kant, want als het zwaar bewolkt is en tegelijk windstil heb je als backup naast die kerncentrales nog gascentrales nodig. En we wilden toch van het gas af? Een stuk of vijf kerncentrales zou daarom beter zijn, maar de vooroordelen ertegen zijn zo groot dat het kabinet de geplande twee maar direct weer in Borssele zet: daar zijn de mensen het gewend en gaan ze niet protesteren.

Punt van kritiek is dat het zo laat is voor dit besluit. We zitten in een energiecrisis en zijn uit armoede de gesloten kolencentrales maar weer gaan gebruiken (daar gaan de klimaatdoelstellingen!). Als 20 jaar geleden besloten was nieuwe kerncentrales te bouwen waren ze nu al in gebruik en als er vijf waren gebouwd hadden we nu nauwelijks energieproblemen gehad.

Qatar
Geplaatst: 26-11-2022

Het WK-voetbal in Qatar is in volle gang en voor bewust Nederland is het nu een dilemma of er wel gekeken kan worden gezien de staat van de mensenrechten daar. Voor mij geen dilemma omdat ik toch al nooit voetbal kijk. Hooguit maak ik een uitzondering als Oranje in de halve of hele finale staat, maar dat gebeurt vrijwel nooit.

Het is al decennia een bekend ritueel: eerst wordt een dictatuur uitgekozen om een belangrijk sportfestijn te organiseren, een paar jaar later begint men dan te morren dat dit eigenlijk daar niet kan, er worden allerlei acties en protesten voorbereid en tenslotte gebeurt er gewoon niets en gaat iedereen er gewoon heen of kijkt naar de TV-uitzendingen ervan. Dit ritueel is heel sterk in het domineesland Nederland en speelt al zeker vanaf het WK-voetbal 1978 in Argentinië toen Bram en Freek (Neerlands Hoop) actie voerden.

Helemaal kolderiek waren de Olympische Winterspelen in Sotsji van 2014. Omdat Poetin’s Rusland net nieuwe wetgeving tegen homopropaganda richting kinderen had ingevoerd ging bewust Nederland natuurlijk helemaal los. Allerlei sportclubs, supporters en andere groeperingen spraken er schande van en kondigden aan ter plekke acties te ondernemen. Een muziekband zou het (homo)lied YMCA gaan spelen. Maar naarmate de spelen dichterbij kwamen krabbelde de ene na de andere club terug en uiteindelijk gebeurde er helemaal niets. En het mooiste was: de Russen speelden zelf YMCA!

Het onthult heel mooi de mentaliteit van de Nederlander: aanvankelijk een grote bek en veel gebral, maar uiteindelijk is het toch een lafaard die niets durft. Protesten in Qatar komen nu niet verder dan symbolisch de hand voor de mond houden. Zelfs de OneLove-bandjes durfde men niet om te doen, omdat dit een gele kaart zou opleveren. “We zijn hier in de eerste plaats om te voetballen,” zei Oranje. Maar waarom dan al die drukte vooraf?

Als landen problemen hebben met een sportfestijn in een dictatuur zou het duidelijker zijn als richting Fifa en IOC duidelijk wordt gemaakt dat zij in zo’n geval niet deelnemen. En ook geen aandacht zullen besteden aan die sportwedstrijden middels de media. Als alle democratieën dat doen (ongeveer de helft van het aantal landen) dan blijft er van zo’n evenement niet veel meer over. Fifa en IOC weten dan wat voor risico’s ze nemen als ze toch een dictatuur selecteren. Zo kunnen we dan eindelijk afscheid nemen van dit stupide ritueel en wordt “kijken of niet kijken” niet langer een dilemma voor de bewuste Nederlander.

Acht miljard wereldburgers
Geplaatst: 19-11-2022

Afgelopen week konden we weer een record “vieren”: de wereld telt nu acht miljard mensen (plus of minus een jaar, want precies kan dit niet bepaald worden). Ik kan me nog herinneren dat het tijdens mijn lagere schooltijd drie miljard was. Mogelijk maak ik dus nog mee dat de wereldbevolking tijdens mijn leven verdrievoudigd is. Het laat de enorme bevolkingsexplosie van de afgelopen eeuw zien.

In tegenstelling tot klimaatnieuws, waarbij alles door de media op panische of zelfs hysterische wijze wordt gebracht, valt op hoe laconiek en gelaten er op de continue groei van de wereldbevolking gereageerd wordt. Naast totaal geen aandacht (NRC) loopt het uiteen van weinig aandacht tot een beetje aandacht met veel relativeringen en geruststellingen. Maar daar is geen reden toe. Duurde het ruim 30 jaar voordat we van 2 naar 3 miljard groeiden, de 4 miljard werd al in 14 jaar bereikt, de 5 miljard in 13 jaar en daarna kwam er elke 12 jaar een miljard bij.
De bevolkingsexplosie-ontkenners merken op dat het groeipercentage daalt. Dat klopt: in de zestiger jaren was het 2% en kwamen er elk jaar 60 miljoen mensen bij. Nu is die groei gedaald naar 1%, maar die wordt wel berekend over 8 miljard wat resulteert in 80 miljoen per jaar (de complete bevolking van Duitsland). Zelfs als het zou lukken dat groeipercentage nog eens te halveren naar 0,5% (zeer de vraag of dat lukt) en de wereldbevolking telt 10 miljard mensen, dan komen er elk jaar nog altijd 50 miljoen bij, een half miljard per decennium.

De ontkenners zeggen ook dat als de levensstandaard stijgt en anticonceptie breed verkrijgbaar is het gemiddelde geboortecijfer gaat dalen. Maar dat wordt al decennia beweerd terwijl de wereldbevolking nog altijd explosief stijgt.
Ook de toekomstprognoses die de ontkenners presenteren volgen altijd het optimistische scenario. De 10 miljard zou dan pas tegen 2060 gehaald worden, waarna de bevolking weer langzaam gaat afnemen. Aannemelijker is, gebaseerd op de ervaring van de afgelopen decennia, dat we in 2050 al op 10 miljard zitten en daarna gewoon doorgroeien.
Heel lang is die 10 miljard overigens het cijfer voor het jaar 2100 geweest, en dan ook nog eens het maximumcijfer in een “worst case-scenario”. Nu bereiken we dat aantal al een halve eeuw eerder en kan de wereldbevolking doorgroeien naar ruim 15 miljard in 2100. Het verschil met stabilisatie op 10 miljard is dat vrouwen slechts gemiddeld een half kind meer nemen. Zulke kleine verschillen hebben zulke grote gevolgen. Want dat is de Wet van grote getallen.

Een explosief groeiende wereldbevolking is niet alleen problematisch voor de voedselvoorziening, het enige waar men zich druk over lijkt te maken. Elk mens extra betekent ook extra milieudruk en een (bijna) verdubbeling van de wereldbevolking betekent ook twee keer zo veel vervuiling, grondstoffengebruik en CO₂-uitstoot. Alle vrome milieudoelen worden onhaalbaar als de bevolking explosief blijft groeien. Iets wat de meeste klimaatfanaten niet inzien. Je kunt je dus afvragen wat erger is: klimaatverandering-ontkenners of bevolkingsexplosie-ontkenners?

Vrijheid van meningsuiting bedreigd
Geplaatst: 12-11-2022

Vorig weekend zou in Amsterdam een demonstratie van het organisatieplatform Samen voor Nederland gehouden worden waarbij de Britse complotdenker David Icke zou spreken. Daar was tevoren al veel commotie over. Icke verspreidt de bizarre theorie dat veel topfiguren uit de ruimte afkomstige hagedissen zijn die een menselijke vorm hebben aangenomen en nu de wereld besturen. Vanuit links/liberale hoek wordt de beschuldiging geuit dat het in feite een antisemitische theorie is, maar dat is een dubieuze interpretatie waarvoor weinig bewijzen zijn. Icke zelf ontkent dit en accepteert het feit van de holocaust. Het is een groot goed in een democratie dat mensen hun mening kunnen uiten, hoe gek die mening ook is. Tevoren wordt geen censuur uitgeoefend, alleen achteraf kan, als artikelen van het Wetboek van Strafrecht overschreden zijn, opgetreden worden. Het gaat dan om zaken als oproepen tot geweld, haat zaaien etc.

De Gemeente Amsterdam wilde de demonstratie eerst verbieden, maar dat was juridisch niet kansrijk. Toen werd de IND gevraagd Icke de toegang tot het land te ontzeggen. Dat gebeurde vervolgens meteen voor de hele Schengenzone. De argumenten daarvoor klinken uiterst vaag en ongeloofwaardig. Kans op onrust of rellen was “niet ondenkbaar” danwel “voorstelbaar”. Met zulke argumenten kan elke demonstratie verboden worden. Het was voor Samen voor Nederland reden de hele demonstratie, die toch al van de Dam naar het Museumplein moest, te cancelen. Overdreven, want middels een videoverbinding en groot scherm had Icke toch kunnen spreken.

Al met al een weinig verheffende gang van zaken en een ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Misschien nog wel erger was dat deze censuur door de linkse pers verdedigd werd. “De democratie moet niet schromen hard op te treden tegen mensen die de democratische samenleving proberen te ondermijnen met haatzaaiende boodschappen,” schreef de Volkskrant. Links deed niet anders 50 jaar geleden, maar nu het op het pluche zit mag de status quo niet bestreden worden. Meteen werd daar aan toegevoegd dat ook omroepen en politieke partijen verboden moeten kunnen worden. De democratie dus verdedigen door haar af te schaffen. Het bewijst opnieuw dat links geen democratische instelling heeft, het wil alleen vrijheid voor zichzelf, niet voor politieke tegenstanders. Nu de repressie zich tegen rechts richt staat links te juichen, maar extreme volmachten voor de staat kunnen zich ook tegen links gaan keren. Het juichen zal ze vergaan als ook de Volkskrant verboden wordt.

Handhaving van de vrijheid van meningsuiting, van demonstratievrijheid, van partijen en omroepen versterken en handhaven de democratie, terwijl juist afbraak daarvan de democratie ondermijnt. En die democratie wordt echt niet bedreigd als op een demonstratie een warhoofd absurde hagedissentheorieën gaat debiteren.

Klimaatkrankzinnigen
Geplaatst: 05-11-2022

In mijn bundel “De keeper was kansloos” staat een verhaal waarin een radicale actiegroep de Nachtwacht in het Rijksmuseum vernietigt. Dat dit helemaal niet zo fantastisch is bleek vorige week toen in diverse landen klimaatactivisten soep over schilderijen gooiden en zichzelf vastlijmden. We kunnen deze mensen niet eens meer klimaathysterici noemen, het zijn klimaatkrankzinnigen. De idioten van Extinction Rebellion zijn nog gematigd vergeleken bij deze fanatici van Just Stop Oil, die een onmiddellijke stop van fossiel eisen. Nu werd de kunst nog niet beschadigd, maar in hun fanatisme kunnen ze steeds verder gaan. Immers, alles is acceptabel om de aandacht te vestigen op de apocalyptische klimaatverandering.

De media dragen een grote verantwoordelijkheid voor deze radicalisering, want in hun berichtgeving over klimaatverandering zijn ze de afgelopen jaren vooral aan het paniek zaaien. Telkens wordt uitgegaan van het meest extreme scenario van het IPCC, waarvan deskundigen zelf al zeggen dat realisering daarvan heel onwaarschijnlijk is. Maar spektakel en sensatie is het verdienmodel van media en dan kun je met paniekberichtgeving goed scoren. Ook worden heel veel “feiten” gebracht die gewoon onjuist zijn.
In de aanloop naar de klimaattop die dit weekend in Egypte begint had de NPO een speciale klimaatweek. Tijdens een programma noteerde ik de volgende fouten:
- De zeespiegel stijgt deze eeuw met 2 – 3 meter (nee, inmiddels gecorrigeerd tot maximaal 1.60m)
- Er komen steeds meer stormen (nee, wel worden stormen heftiger)
- De opwarming gaat deze eeuw naar maximaal 4 graden (nee, door IPCC bijgesteld naar maximaal 2,5 – 3,5 graad).
Correct was wel de stelling dat Nederland helemaal niet droger, maar juist natter wordt, in tegenstelling tot het beeld dat afgelopen zomer werd gepresenteerd.

De Volkskrant debiteerde in een groot artikel afgelopen vrijdag ook weer een hoop onjuistheden. Zo werd er gesteld dat het in de Middeleeuwen alleen regionaal warmer was (met landbouw op Groenland en wijnteelt in Engeland), maar in de rest van de wereld koeler. De weinige gegevens die beschikbaar zijn van het zuidelijk halfrond tonen echter aan dat het ook daar warmer was. Het was niet drie miljoen jaar geleden dat het twee graden warmer was, dat was al in die Middeleeuwen het geval. Broeikasgassen zijn niet volledig verantwoordelijk voor de opwarming: verandering van oceaanstromingen, zonneactiviteit en zelfs de stand van de planeten hebben ook invloed.

Met dit constante paniekzaaien door de media bewerkstellig je inderdaad dat mensen klimaatkrankzinnig worden en tomatensoep over een Van Gogh gaan gooien.

Media creëren ophef
Geplaatst: 29-10-2022

Thierry Baudet’s Forum wordt vaak het creëren van ophef verweten, maar afgelopen week waren het de media die enorm veel ophef veroorzaakten. Johan Derksen had in een uitzending van Vandaag inside opgeroepen Baudet te liquideren. SBS6-journaliste Merel Ek praatte zijn oproep goed door in een interview met Forum-parlementslid Gideon van Meijeren met grote stelligheid te beweren dat “liquideren” ook “wegsturen” kon betekenen. Zij had dit nagekeken in het woordenboek. Liquideren van personen betekent echter wel degelijk ondubbelzinnig vermoorden. Van Meijeren reageerde met een internetfilmpje waarin hij Ek opzocht en confronteerde met deze leugen en aandrong op correctie.

In wat op een georkestreerde campagne van politieke partijen en media leek werd massaal afschuw uitgesproken over dit filmpje waarbij termen als “intimidatie” en “aanval op de media” werden gebruikt. Wie het filmpje bekijkt ziet echter helemaal geen intimidatie. Terwijl journalisten voortdurend camera’s en microfoons op mensen richten dook Merel Ek laf weg toen ze deze camera zag. In een verder rustige discussie kwam ze met de smoes dat “elimineren” een dubbele betekenis heeft, maar dat woord was niet gebruikt. Een storm in een glas water dus, maar de media-ophef laat zien dat er meer aan de hand is.

Journalisten leveren kritiek op alles en iedereen maar verdragen zelf geen enkele kritiek. Wie kritiek geeft moet ook kritiek kunnen ontvangen. Media denken echter kennelijk boven de wet te staan en alles te mogen doen zonder dat daarop gereageerd mag worden. De sociale media hebben dat monopolie onderuit gehaald. Het argument wordt nu gebruikt dat kritiek op journalisten niet kan omdat zij anders door reaguurders bedreigd gaan worden. Maar dan kan niks meer gezegd worden, want er zijn altijd idioten die een aanleiding zoeken om te bedreigen en beledigen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen woorden, niet voor wat anderen daarmee doen. Als je zelf niet beledigt of bedreigt is er dus niets verwijtbaars aan de hand. Vanwaar dan toch die ophef?

Dat komt omdat het filmpje van een rechtse partij komt. Als GroenLinks-leider Jesse Klaver zo’n filmpje had gemaakt over een Telegraafjournalist die hem onheus had bejegend, dan zouden politiek en media jubelen en juichen. Maar Forum (en de PVV) zijn door de andere partijen en de media tot “vijand” bestempeld en moeten op alle mogelijke manieren aangevallen, gesaboteerd en kapot gemaakt worden. En elke futiliteit wordt daarvoor aangegrepen. Het toont ten overvloede aan dat de media in dienst staan van het politieke establishment.
(En voor de duidelijkheid: ik stem noch Forum noch PVV!).

Patstelling in Oekraïne
Geplaatst: 22-10-2022

De oorlog in Oekraïne is alweer acht maanden aan de gang en een einde lijkt voorlopig niet in zicht. Wat Rusland bedoeld had als een bliksemoorlog van een paar weken is uitgelopen op een uitputtingsslag die zijn weerga niet kent. Het blijft verbijsterend dat één van de sterkste legers van de wereld niet in staat was een veel kleinere krijgsmacht snel te verslaan. Dat kwam door een reeks blunders die Rusland begaan heeft.
Allereerst heeft het verzuimd in de eerste dagen van de oorlog zijn precisiewapens te gebruiken om de Oekraïense luchtafweer, militaire hoofdkwartieren en regeringsgebouwen te vernietigen. Daardoor bleef het militaire en regeringsapparaat functioneren en werd er geen luchtoverwicht bereikt, waardoor de Russische luchtmacht ook nauwelijks in het Oekraïense luchtruim kon opereren. Was dat wel gebeurd dan hadden straaljagers het Russische grondoffensief kunnen ondersteunen wat daardoor veel voorspoediger was verlopen.
Een tweede blunder was de aanval op vijf of zes fronten tegelijk te openen, terwijl daarvoor te weinig troepen en materieel beschikbaar was. Die aanvallen liepen daardoor vast waarna de troepen in het noorden verplaatst werden naar het oosten en zuiden, maar het momentum was toen al verloren.
Vervolgens werden massa’s dure raketten en andere precisiewapens verspild aan het beschieten van flats en winkelcentra: militair zinloos terwijl het de wereldwijde afkeer alleen maar groter maakt. Met de recente aanvallen op energiecentrales probeert het de wil van het Oekraïense volk te breken om zo druk te zetten op de regering in Kiev om de oorlog te stoppen, maar de ervaringen met terreurbombardementen in het verleden (bijvoorbeeld op Londen in 1940) laten zien dat zoiets niet gebeurt en de vastberadenheid alleen maar toeneemt.

De algehele mobilisatie in Rusland laat zien dat het leger in ernstige problemen verkeert: te weinig troepen terwijl de wapenarsenalen uitgeput raken. Oekraïne daarentegen krijgt steeds meer moderne wapens van het Westen en zijn soldaten zijn, in tegenstelling tot de Russische, zeer gemotiveerd. Het is inmiddels duidelijk dat Rusland de oorlog niet meer kan winnen, maar die verliezen is weer iets anders. Het Oekraïense offensief verloopt langzamer en de winter staat voor de deur, waarin alle offensieven vastlopen. In die winter kan Poetin zijn leger versterken en het is dan de vraag wat er komend voorjaar gaat gebeuren. Ik denk dat het een patstelling wordt, waarbij geen van de partijen nog vooruitgang kan boeken. Dat opent de mogelijkheid van onderhandelingen, want zolang één van de partijen denkt door oorlog winst te kunnen behalen zal er niet onderhandeld worden. Veel westerse commentatoren menen dat doorgevochten moet worden totdat alle Russische troepen van Oekraïens grondgebied (inclusief de Krim) verdreven zijn. Afgezien van de vraag of dat mogelijk is, kan dat leiden tot de inzet van Russische tactische kernwapens uit wanhoop. Amerika heeft aangekondigd dan keihard conventioneel terug te slaan, maar dat kan al snel leiden tot een directe oorlog tussen Rusland en de Navo, met de kans op escalatie tot een grote kernoorlog. En dat is niet in het belang van het Westen. Het is dus zaak Oekraïne gebalanceerd te steunen: net zoveel als nodig is om het niet te laten verliezen, maar niet teveel omdat het anders blijft doorvechten en niet bereid is tot onderhandelingen.

Bedreiging Amalia
Geplaatst: 15-10-2022

De ernstige bedreiging van kroonprinses Amalia was toch wel het nieuws van de afgelopen week. Ze kan niet meer in Amsterdam, waar ze studeert, wonen en kan in feite het paleis niet meer uit. De bedreiging komt waarschijnlijk uit de hoek van de Mocro-maffia, waarbij de naam Ridouan Taghi genoemd wordt. Mogelijk zou zijn bende Amalia willen ontvoeren om haar tegen hem uit te ruilen.

De laatste jaren zien we steeds meer aanslagen en bedreigingen van publieke personen. Advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries werden vermoord. Kort geleden moest de Belgische minister Van Quickenborne onderduiken en ook premier Rutte wordt bedreigd. Opvallend is dat in deze gevallen, na het obligate “ach en wee”-geroep, gelatenheid en passiviteit overheersen. Steeds extremere zaken worden “normaal” gevonden en de overheid onderneemt weinig tot niets.

De huidige situatie is het resultaat van decennia wanbeleid. Criminaliteit werd ontkend, gebagatelliseerd of goedgepraat. Tegelijkertijd was er een uiterst positieve en tolerante houding tegenover drugs. Zo werden drugsbendes vrijwel niets in de weg gelegd waardoor ze steeds rijker en machtiger werden en steeds gewelddadiger. Er is een monster van Frankenstein gecreëerd dat niet langer onder controle is. De drugsmaffia infiltreert in het openbaar bestuur, het politieapparaat en het bedrijfsleven (denk aan de gearresteerde Jumbo-topman). In Amsterdam zijn hele winkelstraten in handen van de drugsmaffia. Alles mogelijk gemaakt door een politiek die criminaliteit een ondergeschikt probleem vond, een justitieel apparaat dat liefst van het strafrecht af wil en zo laag mogelijke straffen geeft en een politie die een kruising is van de Bromsnor uit de vijftiger jaren en de welzijnswerker uit het decennium daarna. Terwijl Nederland ondertussen steeds meer op Colombia is gaan lijken en de maffia rechtsstaat en democratie direct aanvalt.

Daarom kunnen de aanslagen en bedreigingen niet langer als gewoon criminaliteit beschouwd worden, maar moeten we ze terrorisme noemen. En de staat zal al zijn macht en middelen moeten inzetten om deze dreiging af te slaan. Een gedeeltelijke noodtoestand kan uitgeroepen worden waardoor allerlei beschermende wetten t.o.v. verdachten en criminelen niet meer geldig zijn. Kleine drugscriminelen kunnen dan hardhandig ondervraagd worden totdat ze namen noemen van het middenkader. Die krijgen vervolgens dezelfde behandeling om de topmensen te achterhalen. Communicatie van gevangen criminelen met de buitenwereld helemaal stopzetten, want momenteel kunnen ze hun bendes gewoon vanuit de gevangenis blijven leiden. Verder een verdubbeling van de straffen. En in het geval van Amalia een beloning van 1 miljoen euro uitloven voor degene die de bedreigers kan identificeren. Want criminelen doen alles voor geld en verraden elkaar zonder problemen. Rutte roept nu dat dit kabinet de georganiseerde misdaad “het hoofd wil afhakken”, maar ik moet nog zien hoe krachtdadig men gaat optreden. De mentaliteit van Bromsnor en de welzijnswerker is in Nederland nog te sterk.

Stikstofrapport Remkes
Geplaatst: 09-10-2022

Het is Johan Remkes met zijn nieuwe stikstofrapport “Wat wel kan” gelukt wat kabinet en premier niet lukte: zowel boeren als natuurorganisaties op één lijn krijgen en een beleid ontwikkelen dat politiek haalbaar is. Het kabinet was veel te eenzijdig en autoritair bezig door zonder overleg met de sector een extreem plan op te leggen. Massale acties van de landbouw en een politieke crisis waren het resultaat. Progressieven reageren echter zuinig en dieptepunt van domheid was GroenLinks-leider Jesse Klaver die het plan snel door de Kamer wil jagen “voordat boeren in de gaten krijgen wat erin staat.”

Maar voor boeren staat er juist veel goeds in. De stikstofdoelen voor 2030 blijven overeind, maar eventueel meer tijd nemen blijft mogelijk na ijkmomenten in 2025 en 2028. Binnen een jaar moet de uitstoot van 500 tot 600 piekbelasters bij Natura 2000-gebieden verdwenen zijn, maar gedwongen onteigening (waar boeren fel tegen zijn) komt pas op de laatste plaats (als overschakeling op akkerbouw en verplaatsing van het bedrijf niet mogelijk zijn en een royale afkoopsom wordt geweigerd). Bovendien moet niet alleen de landbouw zijn uitstoot verminderen maar ook industrie en verkeer. De grootste piekbelasters zijn industrieën, niet landbouwbedrijven en in het westen van het land komt de uitstoot vooral van het verkeer. Wat dat voor het verkeer gaat betekenen moet nog uitgewerkt worden (mogelijk verplicht electrisch rijden vanaf 2030, minder vliegen en CO²-compensatie vast in de prijs van het vliegticket). De ruimte die ontstaat na een jaar wordt gebruikt voor de PAS-melders (kleine veeboeren die sinds 2019 zonder vergunning zitten) en woningbouw. Innovatie (technische oplossingen voor uitstootvermindering) wordt ook aangeprezen, iets waar de boeren hun hoop op gevestigd hebben.

Natuurorganisaties reageerden al positief omdat de situatie in natuurgebieden nu met een jaar sterk zal verbeteren en de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd zal zijn. Het is te hopen dat de boerenorganisaties, die komende week vergaderen, zich ook achter het plan zullen scharen. Dan is in ieder geval één crisis waar we mee kampen voorlopig opgelost. Er blijven er nog genoeg over.

Kabinet stapt op
Geplaatst: 01-10-2022

Naast het boe-geroep tijdens de rijtoer van de koning hadden we in de week van Prinsjesdag nóg een primeur: het hele kabinet stapte tijdens een toespraak van Thierry Baudet op. Wat was de aanleiding? Werden kabinetsleden beledigd of bedreigd? In het geheel niet! Baudet hield een zakelijk betoog waarin hij stelde dat aan het College in Oxford waar minister Sigrid Kaag studeerde veel spionnen werden geronseld. Een feitelijk juiste uitspraak. Kaag meende vervolgens dat zij nu voor spion werd uitgemaakt en stapte impulsief op, gevolgd door het hele kabinet, hoewel een interruptie of vraag aan Baudet uitsluitsel had kunnen geven. Een overreactie en een zwaktebod omdat het kabinet kennelijk het debat niet aandurft. Terecht bekritiseerden verschillende kamerleden van o.a. SP en SGP dit gedrag: als het kabinet iedere keer opstapt als het iets onwelgevalligs hoort van een kamerlid wordt elk debat onmogelijk.

Haast verbijsterender dan dit opstappen was dat de media dit zwakke gedrag goedkeurden en aandrongen op verder repressief optreden richting Forum. De redenering is dat Baudet in een alternatieve werkelijkheid leeft waardoor elk gesprek onmogelijk wordt omdat er geen gemeenschappelijk referentiekader is. Democratie en rechtsstaat moeten beschermd worden terwijl Forum het “systeem” wil laten instorten. “Dat is ondermijning,” schreef de Volkskrant.
Dat is toch wel lachen en enorm hypocriet omdat links lange tijd nooit anders heeft gedaan dan ondermijnen. Het kapitalistische systeem moest immers vernietigd worden. Pas toen links in de laatste decennia onderdeel ging uitmaken van het establishment werd de status quo ineens onaantastbaar. Kritiek op “het systeem” mag nu niet meer van links.

Hetzelfde patroon zie je bij de aanvallen op de rechtse omroep ON. Niet alleen zijn de meeste media links, ze accepteren ook geen enkel rechts geluid. Het maniakale streven naar “diversiteit” heeft duidelijk niet betrekking op de vrijheid van meningsuiting. Terwijl de marxiste Rosa Luxemburg zo’n honderd jaar geleden al schreef: “Vrijheid is altijd vrijheid van andersdenkenden.” Die wijsheid is echter niet besteed aan progressief Nederland dat de vrijheid van meningsuiting louter wil reserveren voor links. Niet Forum is een bedreiging voor de democratie, maar de progressieve en liberale elite die, na het afschaffen van het referendum, nu de vrijheid van meningsuiting wil inperken, totdat er van die democratie niets meer over is.

Prinsjesdag
Geplaatst: 23-09-2022

Het was een nooit eerder vertoonde demonstratie tijdens de rijtoer van de koning op Prinsjesdag en tijdens de balkonscène: het boe-geroep van boze boeren met omgekeerde vlaggen. Ook kroonprinses Amalia, die voor de eerste keer meeging, zal van een koude kermis zijn thuisgekomen. Nu was deze woede richting de koning onterecht: hij maakt het beleid niet en leest slechts een troonrede voor die door het kabinet geschreven is. Maar het protest laat wel zien hoe hoog de nood gestegen is in het land. Protesten van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen ontbraken slechts.

Oorzaak is een kabinet dat van de ene crisis naar de andere struikelt en geen grip lijkt te krijgen op de problemen. Toeslagenouders moeten jaren wachten voor zij hun geld van de Belastingdienst terugkrijgen. De stikstofcrisis sukkelt voort en boeren hebben nog altijd geen duidelijkheid over hun toekomst. En een half jaar heeft het kabinet weinig tot niets gedaan aan het probleem van de explosief gestegen energierekeningen totdat het een week voor Prinsjesdag ineens inzag dat het zo niet langer kon. Het is kenmerkend voor Rutte 4 (dat in feite een voortzetting is van Rutte 3) dat alles te laat wordt aangepakt en het vervolgens een eeuwigheid duurt voor er iets bereikt wordt. Tijdens de coronacrisis was het niet anders. Dit kabinet zit er nog geen jaar maar lijkt nu al uitgerangeerd.

De explosie van de gasprijzen en de torenhoge inflatie zijn door eigen (Nederlands en Europees) beleid ontstaan. Allereerst door de sancties tegen Rusland, waarna dat land met vertraging de gaskraan langzaam heeft dichtgedraaid. Het was beter geweest geen sancties in te stellen en Oekraïne vooral financieel en militair te steunen (forser dan nu gebeurt). Sancties hebben nooit effect gehad en zonder die sancties waren de gasleveranties waarschijnlijk gewoon doorgegaan.
Maar de stijging van de gasprijzen is ook veroorzaakt door het Europese energiebeleid. Daarbij moet steeds meer electrisch gebeuren (autorijden, koken, warmtepompen) waardoor steeds meer elektriciteit opgewekt moet worden. Kolencentrales moeten echter dicht en kernenergie is taboe waardoor steeds meer gas nodig is voor electriciteitsopwekking (zon en wind kunnen nog lang niet in onze behoeftes voorzien). Meer vraag naar gas betekent hogere prijzen.

Komende winter zullen we geen al te grote problemen hebben omdat onze gasvoorraden gevuld zijn (nog met Russisch gas). Maar voor volgende winter zullen echte problemen ontstaan omdat er komend jaar geen Russisch gas meer ingevoerd wordt. Het zal de vraag zijn of het lukt de gasvoorraden dan met gas van elders te vullen. Een enorme energiecrisis dreigt dus.

De koning kan in de troonrede dan wel jammeren dat burgers het vertrouwen in de politiek verliezen, maar dat krijg je als je zoveel verkeerde beslissingen neemt. Slechts 20% van de bevolking heeft nog vertrouwen in dit kabinet, dat zegt genoeg.

Rechts wint in Zweden
Geplaatst: 16-09-2022

In Zweden heeft het rechtse blok gewonnen en bij de verkiezingen in Italië over een week lijkt hetzelfde te gaan gebeuren. Dat heeft bij links al tot flinke paniek geleid. Partijen als de Zweden Democraten en Fratelli d’Italia worden in de media als “extreem rechts” betiteld, maar dat is een karakterisering vanuit een (extreem)links standpunt. “Extreem rechts” is immers een term die van toepassing is op fascistische, gewelddadige en anti-democratische groepen en daar is bij deze partijen geen sprake van. Vanuit een rechts standpunt zou je PvdA en GroenLinks dan ook “extreem links” kunnen noemen. Vanuit een objectieve middenpositie zijn beide termen echter niet van toepassing.

Links blijft ook maar hameren op de fascistische achtergrond van deze partijen, maar met die erfenis hebben ze ook al lang afgerekend. Het blijft echter een handige stok om de hond te slaan, die nog jaren, zo niet decennia gehanteerd kan worden. Maar de SP zou je met even veel recht zijn maoïstische achtergrond kunnen verwijten en GroenLinks de deels communistische oorsprong. Het zijn achterbakse debattrucs om bepaalde partijen in een kwaad daglicht te stellen.

Zweden heeft enorme problemen omdat het jaren achtereen honderdduizenden allochtonen heeft binnengelaten (middels het ook hier populaire “ruimhartige asielbeleid”) waarvan een deel nu voor enorme criminaliteit zorgt. Iets wat in onze linkse media wordt verhuld door te spreken over “kansarme jongeren uit achterstandswijken”. Zweden zat lang in de situatie waarin wij in de negentiger jaren zaten: alles ontkennen en goedpraten. Maar inmiddels is het tot de meeste partijen doorgedrongen dat het zo niet langer gaat. Zelfs de sociaal-democraten hebben nu een stevig migratiebeleid opgesteld, zonder de meerderheid van de Zweden te kunnen overtuigen.

Die draai lijken linkse partijen bij ons niet te kunnen maken. Ik had laatst een discussie met een SP’er die weer de oude riedeltjes afdraaide van “humaan asielbeleid”, democratisch tot stand gekomen en geen kritiek leveren op allochtonen want dan “zet je bevolkingsgroepen tegen elkaar op”. Het laatste vind ik hypocriet, want links heeft nooit anders gedaan: arbeiders tegen kapitalisten opzetten. Maar deze SP’er zag wel over het hoofd dat er nu een meerderheid in het parlement is die een strenger immigratiebeleid wil en dat dit door een minderheid geblokkeerd wordt, niet bepaald democratisch dus. Zo lang links blijft vasthouden aan onbeperkte immigratie en de problemen niet onder ogen ziet zal het klein blijven en verkiezingen verliezen. Dat zullen we volgende week in Italië zien en in maart bij onze Statenverkiezingen.

Nieuwe wereldoorlog?
Geplaatst: 10-09-2022

Ik had al eens kennis genomen van zijn ideeën, maar recent heb ik het boek van Ingo Piepers gelezen: “De onvermijdelijkheid van een nieuwe wereldoorlog”. Piepers is een ex-militair en gepromoveerd op onderzoek naar het wetmatige karakter van de frequentie van oorlogen. Gebaseerd op natuurkundige systeemtheorie en statistische gegevens over oorlogen in de afgelopen 500 jaar onderscheidt hij vier grote systeemoorlogen (waaraan alle grootmachten deelnemen en die de wereldorde veranderen). Dat zijn de Dertigjarige oorlog in de 17e eeuw, de Napoleontische oorlogen rond 1800, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Die perioden van oorlogen worden gescheiden door kalmere tussenperiodes (waarin wel veel kleinere oorlogen voorkomen) die steeds korter worden terwijl de conflicten in de loop van de tijd steeds grootschaliger worden en steeds meer slachtoffers vergen. In een tussenperiode nemen op een gegeven moment de spanningen steeds meer toe waardoor een nieuwe grote oorlog onvermijdelijk wordt.

Deskundigen hebben nogal wat kritiek op zijn methoden en cijfermateriaal en zelf vind ik ook dat Piepers wel erg deterministisch te werk gaat. Volgens hem was bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk, en had Hitler alleen maar de keus op welke manier hij die oorlog begon. Omdat ik mezelf recent in de aanloop naar WOII verdiept heb weet ik dat dit niet zo is. Als de Weimarrepubliek was blijven bestaan (een reële optie) was er geen oorlog gekomen. Als de NSDAP zonder Hitler in de regering was gekomen evenmin. Niemand wilde een nieuwe wereldoorlog en de Duitse generaals waren bang voor Engeland en Frankrijk. Alleen door Hitler is het zover gekomen.

Piepers voorspelt dat er rond 2020 een nieuwe wereldoorlog moet ontstaan en met de toestand in Oekraïne ga je daar bijna aan denken. Maar China bemoeit zich er niet mee en de Navo wil de zaak niet laten escaleren. Het lijkt dus een gewone, beperkte oorlog te worden (gelukkig!). Tegelijk kun je wel concluderen dat de internationale situatie momenteel veel slechter is dan 10 of 20 jaar geleden. De spanningen tussen Amerika en China en tussen Europa en Rusland zijn enorm toegenomen. Maar er zijn allerlei manieren om die spanningen te reguleren en te laten afnemen. Alleen worden daartoe heel weinig initiatieven genomen. Vooral de Verenigde Naties en zijn secretaris-generaal Guterres schitteren door passiviteit. Terwijl de VN bij uitstek de boven de partijen staande organisatie zou kunnen zijn die de grootmachten dichter bij elkaar kan brengen. Juist in een tijd van grote, wereldwijde ecologische, energie- en ontwikkelingsproblemen kunnen we geen wapengekletter hebben. Dus: de kans op een nieuwe wereldoorlog bestaat (en bestond al lang), maar is niet gedetermineerd. We hebben de keus en kunnen ook anders kiezen.

Lager of zwaarder straffen?
Geplaatst: 04-09-2022

De laatste tijd hoor je steeds meer pleidooien om de straffen te verlagen. Eerst werd gepleit om levenslang af te schaffen en gevangenen na een jaar of 20 gratie te verlenen. Dat was dan op basis van een Europese uitspraak dat levenslang “onmenselijk” was.
Maar levenslang is in de plaats gekomen van de doodstraf. Eigenlijk verdienen criminelen die de zwaarste misdrijven hebben begaan die doodstraf, maar we zijn zo humaan dat we die hebben afgeschaft en vervangen door levenslang. Als je nu ook nog daaraan gaat morrelen bestaat er geen zwaarste straf meer. Ik zou iets anders voorstellen: na 20 jaar krijgen ze de keuze, doorzitten tot het einde of een dodelijke injectie. Dat is dan euthanasie, want op eigen verzoek.

En vorig weekend stond in de Volkskrant een groot stuk van jurist Jurriën Hamer waarin hij zich keerde tegen de tendens om zwaarder te straffen. Zijn argumenten: iemand die een ander mishandelt of verkracht let niet op de strafmaat en reclassering wordt moeilijker naarmate je langer in de gevangenis zit.
Inderdaad zal iemand die een impulsmisdaad begaat niet aan een zware straf denken, maar er zijn genoeg misdaden die zakelijk gepland worden (denk aan moord en drugshandel) waarbij een zwaardere straf wel degelijk afschrikwekkend kan werken. De cijfers laten dat ook zien. Met de lage straffen in de tweede helft van de vorige eeuw nam de criminaliteit voortdurend toe, toen vanaf ongeveer 2002 de straffen strenger werden gingen de cijfers omlaag (hoewel de afname in werkelijkheid lager zal zijn, omdat mensen gewoon minder aangifte doen).

Reclassering kan moeilijker worden als criminelen langer zitten, maar is dat een reden voor lage straffen? Eerder bevorder je daarmee draaideurcriminelen. Winkeldieven krijgen slechts bijvoorbeeld een half jaar en gaan na vrijlating direct weer op het dievenpad. Als je bij recidive de strafmaat voortdurend verdubbelt (een jaar, twee jaar, vier jaar, acht jaar etc.) moeten ze heel snel de keuze maken: ophouden met diefstal of (praktisch) levenslang achter de tralies. En hoe langduriger een crimineel in de gevangenis zit, des te langer is de samenleving van hem verlost. Als we de samenleving willen beschermen tegen criminelen en de criminaliteit omlaag willen krijgen is het dus juist noodzaak om zwaarder in plaats van lichter te straffen.

Asielcrisis aanpakken
Geplaatst: 28-08-2022

Naast het Rode Kruis is nu ook Artsen zonder Grenzen actief in Ter Apel om asielzoekers te helpen met de noodsituatie daar. Een blamage voor Nederland, dat nu afgezakt is tot het niveau van een Derde Wereldland. En dat omdat het kabinet al maanden niet in staat bleek om de problemen met vluchtelingen aan te pakken. Het Volkskrant-commentaar sloeg de spijker op de kop: “Alsof de overheid met één telefoontje naar Defensie of een willekeurige evenementenorganisatie niet zelf binnen een dag zou kunnen zorgen voor voldoende onderdak, voedsel en sanitaire voorzieningen.” Onwil, incompetentie en besluiteloosheid strijden om de voorrang als reden voor het beschamende wanbeleid van het afgelopen halfjaar.

Maar nu heeft het kabinet dan eindelijk een nieuwe aanpak geformuleerd om de asielcrisis op te lossen. Meer woningen voor statushouders, meer geld en een minimale beperking op de instroom. Woningen zijn door het huizentekort en de blokkade van nieuwbouw door de stikstofcrisis echter niet snel te vinden. Tenzij de aanpak van Utrecht gevolgd wordt en asielzoekers overal voorrang krijgen bij de toewijzing van huizen. Maar zo’n discriminatie zet kwaad bloed bij autochtonen. De instroom wordt iets beperkt door een stop op gezinshereniging voor statushouders die nog geen woning hebben. En er komt wat meer grenstoezicht (hoe? met onze open grenzen) om mensensmokkel tegen te gaan.

Het blijven lapmiddelen als de instroom niet drastisch wordt ingeperkt. Want als je deze week 1000 opvangplekken creëert heb je over een week hetzelfde probleem omdat er dan al weer 1000 mensen zijn binnengestroomd. Eerst de kraan dichtdraaien en dan gaan dweilen zei Pim Fortuyn 20 jaar geleden al. Nederland is echter al decennia aan het dweilen met een kraan die wagenwijd open staat. Bestuurders etaleren hun machteloosheid door te beweren dat we verplicht zijn iedereen die het land binnenkomt op te nemen in de asielprocedure, maar dat is niet zo. De Dublinregels schrijven voor dat asiel aangevraagd moet worden in het eerste veilige land dat in Europa bereikt wordt. Komt men binnen in Italië dan moet daar asiel aangevraagd en is het niet de bedoeling om door te reizen naar Nederland. Aangezien we omringd worden door veilige landen is het onmogelijk dat vluchtelingen over land binnenkomen. Ze horen dus standaard over de grens gezet te worden met de instructie terug te gaan naar het land waar ze Europa binnenkwamen. En dat beleid op grote schaal internationaal te communiceren zodat mensen weten dat ze niet naar Nederland hoeven te komen.

Een ander punt van wanbeleid is het optreden richting de “veiligelanders”; dat zijn mensen uit landen als Marokko en Tunesië die geen kans maken op asiel maar wel opvangplekken innemen en overlast veroorzaken. Ze kunnen niet teruggestuurd omdat die landen daaraan niet meewerken. Daarvoor zou Europees beleid moeten komen: een land dat niet meewerkt aan terugkeer zou door de hele EU geboycot moeten worden met stopzetting van ontwikkelingshulp en investeringen. Heel snel zullen ze hun recalcitrante houding dan veranderen. En omdat zo’n Europees beleid niet snel tot stand kan komen als noodoplossing de veiligelanders in roeiboten voor de kust van hun thuisland afzetten. Dan komen er direct 1000 opvangplekken vrij en zijn gemeenten meteen van de overlast af. Nood breekt wet en in een noodsituatie moet je niet bureaucratisch volgens strenge regels blijven handelen, maar flexibel zijn en out of the box denken.

Aanslag op Rushdie
Geplaatst: 17-08-2022

33 jaar na de fatwa van ayatollah Khomeini werd schrijver Salman Rushdie dan toch nog bijna vermoord. Afgelopen weekend werd hij neergestoken door een fundamentalistische moslim, maar overleefde de aanslag ternauwernood. Rushdie liep de fatwa destijds op vanwege zijn roman “De duivelsverzen”. Hoewel je paranoïde moet zijn om iets negatiefs in deze roman te zien, krijg je dat stempel in islamitische kringen al snel. Waarschijnlijk had geen demonstrerende moslim het boek gelezen, maar de desinformatie dat deze roman beledigend zou zijn voor de Koran was al genoeg. Khomeini vond het aanvankelijk niet van belang, maar veranderde van mening toen hij zag dat wereldwijd in moslimlanden gedemonstreerd werd. Door boek en schrijver te veroordelen kon hij zich opwerpen als de echte belangenbehartiger van alle moslims wereldwijd.

De fatwa leidde destijds tot veel protest in westerse landen, hoewel tegelijk ook velen de kant van de moslims kozen. In nogal wat Nederlandse bibliotheken (gelukkig niet in de bibliotheek waar ik destijds werkte) werd het boek verwijderd omdat het beledigend zou zijn voor de islam. Dat was niet alleen een onjuist argument: je moet een boek lezen om er aanstoot aan te kunnen nemen, en het louter op de plank staan ervan kan niet als aanstootgevend beschouwd worden. Maar het was ook kenmerkend voor het laffe multiculturalisme van die tijd, waarbij westerse waarden opzij werden geschoven als ze botsten met die van de islam.

En hoewel na drie decennia kritischer over de islam wordt gedacht is die multiculti-houding nog altijd heel sterk, waarbij westerse waarden verkwanseld worden en niet-westerse culturen in alle aspecten vergoelijkt. Het is opvallend dat er nu geen wereldwijde schreeuw van protest klinkt na deze barbaarse aanslag. Adriaan van Dis kan wel roepen dat er toch nog “een gek” blijkt rond te lopen, maar daarmee bagatelliseer je het probleem. Er lopen namelijk honderden miljoenen fundamentalistische "gekken” rond die zoiets kunnen doen of het goedkeuren. Daarom heeft de Spanjaard Jorge Benitez gelijk als hij in “El Mundo” schrijft dat niemand meer een boek als “De duivelsverzen” zal durven publiceren. Het Westen pleegt zelfcensuur op massale schaal en durft de confrontatie met de islam niet meer aan. Daarmee heeft het in feite cultureel gecapituleerd en zal het in de “botsing van culturen” steeds zwakker worden.

Rutte zit het langst
Geplaatst: 05-08-2022

Afgelopen week werd Mark Rutte de langstzittende premier van Nederland en werd Ruud Lubbers onttroond. Volgens Rutte zelf is hij pas halverwege en zullen we het dus nog 12 jaar met hem moeten doen. Iets waar de bevolking anders over denkt want de steun voor het kabinet is inmiddels gedaald naar 25%.

Kwantiteit is niet hetzelfde als kwaliteit. Rutte kan de langstzittende premier zijn, hij is ook hard op weg om de slechtste premier te worden. Na het al snel mislukte Rutte 1 met de PVV kwam het harde bezuinigingskabinet Rutte 2 met de PvdA. De schade als gevolg van de verkeerde beslissingen die toen genomen zijn moeten nu hersteld worden (toeslagenaffaire, leenstelsel voor studenten, afschaffen sociale werkvoorziening, overhevelen jeugdzorg naar gemeenten zonder bijbehorend geld etc.). Rutte 3 was misschien wel het slechtste kabinet sinds de oorlog. Terwijl de crises over elkaar heen buitelden (klimaatcrisis, stikstofcrisis, woningcrisis, energiecrisis, migratiecrisis, coronacrisis) wist het kabinet niets op te lossen en schoof alles door of (bij corona) blunderde aan de lopende band. Rutte 4 is eigenlijk een voortzetting van het vorige kabinet met een paar nieuwe poppetjes. Ondanks de aanvankelijke praat over “nieuw leiderschap” en “nieuwe bestuurscultuur” lijkt het kabinet nu al uitgerangeerd. Het heeft geen grip en staat in de peilingen op zwaar verlies.

Gelukkig lijkt de lijdensweg van deze futloze en visieloze ploeg niet lang meer te duren. De stikstofcrisis kan in het najaar al tot een kabinetscrisis leiden nu CDA en VVD gaan meebewegen met de boeren terwijl D66 krampachtig de poot stijf houdt. En als ze dat overleven volgen in maart volgend jaar de Statenverkiezingen met vervolgens de verkiezing door die Staten van de Eerste Kamer. Het kabinet heeft daar nu al een minderheid waardoor het minimaal 1 oppositiepartij nodig heeft om aan een meerderheid te komen. Met zwaar verlies voor de coalitiepartijen zullen dat minimaal 2, misschien wel 3 oppositiepartijen worden. Het kabinet wordt dan gegijzeld door de oppositie en zal nauwelijks nog eigen beleid kunnen maken. Opstappen en nieuwe Tweede Kamerverkiezingen worden dan onvermijdelijk. Het is de vraag of Rutte daarna terugkomt als premier want de instorting van de grote middenpartijen gaat in versneld tempo door. Na de PvdA is het CDA al gevolgd en hetzelfde dreigt nu voor de VVD. Eén troost heeft Rutte echter wel: hij heeft het record als langstzittende premier gevestigd!

( Foto: Maker: Monika Flueckiger | Bronvermelding: swiss-image.ch
Auteursrecht: World Economic Forum/swiss-image.ch)

Boerenacties
Geplaatst: 28-07-2022

De boerenprotesten blijven opschudding verwekken, ook als ze geen snelwegen blokkeren of ministers thuis opzoeken. Momenteel zijn het vooral de omgekeerde “boerenvlaggen” die overal in het land hangen die beroering veroorzaken. Een vreedzaam en mild protest zou je zeggen, maar links en ook de liberalen vinden het “agressief” en een “minachting van een nationaal symbool”. Hoe hebben we het nu? Is men ineens fel nationalistisch geworden, staat men pal achter het koningshuis en adoreert men volk en vaderland? Nee natuurlijk, men is alleen tegen de vlaggen omdat men het doel van de boerenacties wil tegenwerken. Links geeft zich zelf over aan uitbundig vlagvertoon in de openbare ruimte met rode-, regenboog- en lhbti-vlaggen en dan mag het uiteraard wel. De boerenvlaggen zouden van de lantaarnpalen kunnen waaien en verkeersongelukken veroorzaken, beweert men. Dat is wel erg veel spijkers op laag water zoeken. Je ziet zo vaak vlaggen en spandoeken boven viaducten hangen waartegen niets wordt gedaan. Als je elk risico wilt uitsluiten kan er geen enkele actie en demonstratie meer plaatsvinden.
De verklaring is denk ik dat links de publieke ruimte als zijn eigendom ziet. Alleen links mag actievoeren en demonstreren, nu rechts dat doet (zo worden de boeren beschouwd) staat men verbijsterd te kijken. En die acties moeten op elke manier tegengewerkt worden. Geklaagd wordt dat Extinction Rebellion harder aangepakt wordt dan de boeren, maar het is juist precies omgekeerd. Als deze klimaatfanaten wegen en pleinen blokkeren wordt er niet gemekkerd over de hinder voor het verkeer en de media zijn dan vol lof over deze acties. Bij boerenacties zijn de media direct negatief en leiden de aandacht af door te focussen op de verkeersoverlast. Ook is er nog nooit door de politie met scherp op de klimaatactivisten geschoten. Ik durf de bewering wel aan: als de boeren met de huidige methoden zouden demonstreren tegen klimaatverandering zouden ze niets dan lof krijgen en zou de omgekeerde vlag het nationale symbool worden van de strijd voor verduurzaming!
De internationale steun uit rechtse hoek (o.a. van Trump) voor de Nederlandse boeren wordt met ontzetting door links aanschouwd. Men ziet de kans op realisering van de (toch duidelijk linkse) stikstofplannen afnemen. Nu overdrijven die rechtse buitenlanders wel en slaan regelmatig de plank mis, maar dat gebeurt ook door de aanhangers van het stikstofplan. De verbale steun voor de natuur is hypocriet, want stikstofruimte ontstaan door inkrimping van de landbouw zal direct worden gebruikt voor de bouw van woningen, wegen, uitbreiding van Schiphol en de opening van Lelystad Airport. De natuur zal er niets mee opschieten. En sluiting van de helft van de boerenbedrijven zal echt niet leiden tot meer natuur, want de ruimte zal gebruikt worden voor woonwijken, wegen, bedrijventerreinen, zonneweides en windmolenparken. Het platteland zoals we dat nu nog kennen, zal volkomen veranderen en in feite vernietigd worden. Alleen al voor het behoud van dat platteland verdienen de boeren steun. Het is dat ik geen Nederlandse vlag heb, anders zou ik hem ook omgekeerd ophangen.

Bevolking en migratie
Geplaatst: 16-07-2022

Het was weer typisch de Volkskrant: een commentaar vandaag over een nieuw rapport van de VN over de groei van de wereldbevolking (die eind dit jaar de 8 miljard bereikt). Die zou pieken tot 9,7 miljard in 2064 en daarna dalen naar 8,8 miljard in 2100. Met daaraan verbonden de conclusie dat over een paar decennia westerse landen zouden moeten vechten om immigranten als ze economisch op peil willen blijven.

Op de eerste plaats kloppen de geciteerde cijfers niet. De VN schrijft over een piek van 10,4 miljard mensen in 2080 die daarna aanhoudt tot het jaar 2100. Prognoses op zo’n termijn zijn overigens erg onzeker: een iets hoger uitgevallen groeipercentage leidt tot enorme verschillen. In een worst-case scenario kan de wereldbevolking in 2100 ook 15 miljard mensen omvatten.

Maar zelfs als de wereldbevolking zou stabiliseren en daarna afnemen zegt dat nog niets over Nederland. Wij groeien met 100.000 mensen per jaar (een stad met de omvang van Deventer), en dat voornamelijk door immigratie. Als het beleid niet verandert betekent dat een groei van 17,6 naar 20 miljoen in 2050. Momenteel kan er een tekort aan arbeidskrachten zijn, maar dat is conjunctureel. Als we in de tweede helft van dit jaar de voorspelde recessie krijgen zal er al gauw weer een overschot aan personeel zijn (zeker als Poetin de gaskraan gaat dichtdraaien). Meer migranten zijn dus echt niet nodig, ook niet in de toekomst. Door automatisering en robotisering komt veel werk te vervallen en als vrouwen hun huidige parttime baantjes gaan inruilen voor fulltime dienstverbanden komen er weer een half miljoen fte’s bij.

Het gedram om meer migranten laat ook duidelijk een groei-fixatie zien. Alles moet constant groeien: de economie, maar ook de bevolking. Dreigt stagnatie of zelfs afname, dan raakt men in paniek. Maar een afnemende bevolking heeft juist voordelen: meer natuur, minder milieuproblemen, ruime keus aan woningen, geen files in het verkeer. En dus niet meer, maar juist minder migranten.